Viladecans congelarà els impostos municipals el 2023

Viladecans congelarà els impostos municipals el 2023

El Govern Municipal ha decidit congelar de manera generalitzada les taxes i impostos per a l'any que ve.

Així ho va aprovar inicialment en el Ple Municipal el dia 30 de setembre, en acceptar les noves ordenances fiscals del 2023 proposades per l'equip de govern, amb els vots a favor de PSC (13) i Comuns (1), l'abstenció de Podem (2) i els vots en contra d'ERC (5) i Ciutadans (4).

"Encara que l'Ajuntament estigui sent afectat per la pujada de costos en subministraments, contractes o obres, ajustarem el pressupost municipal perquè aquesta situació perjudiqui el mínim possible les famílies", va dir l'alcalde Carles Ruiz per explicar la mesura.

Les ordenances també regulen que, el 2023, l'Ajuntament també facilitarà les condicions per ajornar pagaments de tributs: serà possible sol·licitar-ho amb una simple declaració responsable per als deutes de fins a 6.000 euros (el triple que fins ara) i només s'exigiran garanties quan la quantia sigui més gran de 30.000 euros (quan ara es demana a partir dels 18.000 euros).

La regulació d'impostos per al nou any també dona suport a la transició energètica. Així, s'estén a tota mena d'immobles i instal·lacions comunitàries el benefici per posar plaques fotovoltaiques de què disposaven els habitatges: una bonificació del 50 % de l'Impost de Béns Immobles (IBI) durant tres anys. I s'amplia aquest mateix benefici a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. A més, les empreses també podran veure reduït l'IAE un 10 % per aquest mateix motiu.

Joana Sánchez, tinenta d’alcalde d’Alcaldia, de Serveis Generals i d’Empreses i Innovació, va recordar que “la majoria dels impostos i taxes municipals, a Viladecans, no s’han incrementat en els darrers anys; ni la plusvàlua, ni la taxa de recollida de residus comercials, ni l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), ni l’Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE), ni l’Impost de Construccions (ICIO)”. Sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI), Joana Sánchez va explicar que “des del 2019, els increments que hem aplicat han sumat el 6,29 %, mentre que la inflació ha superat el 16 %. Hem fet un notable esforç de contenció”.