Continuen impulsant un model d’economia circular al municipi

Continuen impulsant un model d’economia circular

S’ha signat un nou conveni que situa la ciutat de Gavà com a  referent europeu en sostenibilitat urbana. L’alcaldessa de Gavà,

Gemma Badia; el director general d’Aigües de Barcelona,  Ruben Ruiz, i el director de Cetaqua, Carlos Montero, han signat avui la  renovació del conveni de col·laboració per tal de desenvolupar i aplicar un model  d’economia circular en el municipi. Aquest conveni dona continuïtat als dos  anteriors subscrits des de l’any 2017 amb periodicitat bianual. 

L’objectiu del nou conveni, exemple de col·laboració publico privada, és donar  continuïtat al projecte Circular Gavà en el que es van identificar 10 sinergies  potencials entre actors territorials a través de l'anàlisi dels fluxos d'aigua, energia  i residus per tal d’aplicar els principis de l’economia circular com a mitjà per  garantir la sostenibilitat social, econòmica i ambiental de la ciutat. També per  avançar en la implementació d’importants iniciatives, liderades per  l’Ajuntament de Gavà, per progressar en el nou paradigma econòmic i  consolidar Gavà com a referent europeu en sostenibilitat urbana. 

L’alcaldessa de Gavà ha agraït a Aigües de Barcelona i a Cetaqua el seu  “important compromís per contribuir a què Gavà continuï avançant en un  camí necessari, el de l’economia circular i la innovació, que respon als  fonaments de la gestió municipal”. Badia ha destacat que aquest conveni  estableix “uns nous objectius quant al reaprofitament de l’aigua i dels  residus, en definitiva, quant al repte que tenim per endavant les ciutats per  fer front al canvi climàtic, per dotar-nos de les eines per a la regeneració,  la recuperació i la sostenibilitat ambiental”.

Gavà Circular 

En el marc del projecte Gavà Circular, i en l’àmbit aigua, el nou conveni estableix  la promoció d’ accions per facilitar la implementació de la reutilització. 

En concret, es demostrarà la viabilitat de la utilització de les aigües  regenerades per a usos no potables al municipi, mitjançant la implementació  d’un punt de recàrrega d’aigua i l’estudi de viabilitat d’un segon a un polígon  industrial. 

Ruben Ruiz, director general d’Aigües de Barcelona, ha posat en valor aquesta  aliança “per tal d’impulsar l’ús d’aigua regenerada i acompanyar la ciutat  de Gavà en el seu lideratge com a referent en economia circular i resiliència  hídrica”. 

Per la seva part, Carlos Montero, director general de Cetaqua, ha comentat que  “a Cetaqua orientem els nostres projectes per provocar un impacte  sostenible i positiu al territori, aportant solucions d'aplicació real basades  en els principis de l’economia circular”. 

D’altra banda, en l’àmbit energia-residus es durà a terme la identificació de  solucions per implementar un projecte pilot de recollida selectiva de residus  en els polígons del municipi i avenços en el model de gestió energètica amb  la difusió de bones pràctiques i oportunitats de negoci entre el teixit empresarial. 

Impuls de noves iniciatives 

La trajectòria de Gavà Circular i el compromís de les tres institucions pel  desenvolupament sostenible han estat cabdals en la creació de nous projectes  que es presentaran en les convocatòries que es derivin dels fons europeus Next  Generation. 

D’una banda, el HUB ECCUS, un Hub d'Innovació en Economia Circular per  promoure un model de desenvolupament urbà basat en la sostenibilitat  ambiental, econòmica i social. 

D’altra, la participació en la “Intelligent Cities Challenge” (ICC), iniciativa de  la Comissió Europea per tal de promoure l’ús de noves tecnologies per a la  recuperació intel·ligent, verda i socialment responsable de 136 ciutats, de la mà  del el consorci constituït pels Ajuntament de Gavà i Castelldefels per  desenvolupar el projecte Circular Data Driven Cities (CDDC).  

Es tracta d’una iniciativa liderada per l’Ajuntament de Gavà que compta amb un  partenariat format per centres de recerca, societats publicoprivades i companyies  privades. Els seus objectius principals són:

  • • Crear una estratègia basada en l’economia circular i la digitalització. • Dissenyar un entorn virtual individualitzat on el ciutadà/ana i empresa  local puguin informar-se de la repercussió directa de les seves accions  en relació amb l’empremta de carboni 
  • • Propiciar un ecosistema local format per agents de la quàdruplex hèlix  (administració, centres de recerca, empreses i societat civil) que permeti  cocrear de forma innovadora les accions i les futures implementacions  possibles. 

En aquest sentit, el conveni subscrit avui estableix el compromís d’Aigües de  Barcelona i Cetaqua a participar, en qualitat d’assessors de l’Ajuntament,  en el desenvolupament del projecte. 

També la gestió de les tres institucions amb l'Internacional Water Association  (IWA) del procés d'acreditació de Gavà com a Water Wise City, certificat amb  què va ser ajuntament pioner a l'Estat espanyol per avançar en una gestió  sostenible dels recursos hídrics.

Fuente: Ajuntament de Gavà