Viladecans presenta el Pla de Solitud, una xarxa de suport com a antídot a la soledat no desitjada

Xarxa de suport com a antídot a la soledat no desitjada

L’Ajuntament de Viladecans va presentar el Pla municipal d’Actuació Transversal contra la Solitud.

Va ser en un acte amb la presència de prop d’un centenar de representants de les entitats de la ciutat, al Casal Barri de Montserratina, on els assistents van gaudir d’una simulació d’un “esmorzar en companyia”, una de les 25 accions propostes pel Pla de Solitud. Van participar l’alcalde Carles Ruiz, la tinenta d’alcalde de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania Gisela Navarro i la regidora de Salut Pública Emilia Cano, entre altres representants polítics i socials.

Atesa l’hora, no va ser un esmorzar, sinó un berenar en companyia, malgrat que es van reproduir diverses accions que es desenvolupen en l’activitat, com ara converses temàtiques i jocs, enfocades en la necessitat que tenen les persones per a relacionar-se. Durant prop de dues hores, persones de diferent gènere, edat i condició van compartir experiències i fruir d’entreteniment dirigit a relacionar-se. El resultat va ser molt positiu, en paraules de la tinenta d’alcalde Gisela Navarro, que va destacar que “la soledat és un estat d’ànim i es pot lluitar contra ella des de la solidaritat i la feina comunitària”.

Tot i que pot semblar una situació pròpia de la gent gran, la solitud també la pateixen adolescents, joves i persones amb discapacitat, entre d’altres. Per això el programa inclou tota mena d'activitats pensades per detectar, combatre i prevenir la soledat. El pla vol posar en funcionament coordinadament totes les eines que disposa la ciutat per garantir que es conservin les relacions personals i la xarxa veïnal, per aconseguir que cap persona se senti sola. Aquestes eines són l’acció municipal, però també la de les entitats i les que pugui oferir la ciutadania, en especial el voluntariat.

El pla proposa 25 accions destinades a aconseguir que cap persona se senti sola a la ciutat. Accions com la realització de tallers, activitats intergeneracionals, formació especialitzada per a professionals, mentoria, compartir habitatge, el voluntariat comunitari, detecció de situacions de vulnerabilitat, salut emocional, campanyes per combatre l'escletxa digital, els esmorzars en companyia o la Taula de la Salut Mental i Comunitària.

L'alcalde Carles Ruiz va explicar que el Pla de Solitud "pretén treballar amb el conjunt de la ciutat, amb les associacions, amb les comunitats veïnals, amb tothom, per generar xarxes al voltant de les persones que poden patir situacions de solitud i prevenir, donar-los suport i ajudar-los que, d'alguna manera, puguin gaudir i tenir accés a molts serveis que, d'una altra forma, els hi queden lluny". Carles Ruiz creu que les accions del Pla municipal d'Actuació Transversal contra la Solitud serviran "fins i tot per poder avançar-nos a situacions de risc per malaltia o pobresa, i així, poder intervenir perquè tenim una xarxa que ens ajuda a identificar aquests problemes. Per tant, crec que és una fita molt important per al municipi ser dels primers d'Espanya que tingui un pla contra la solitud".

El 6,7% de la ciutadania viu sola

El Pla es va començar a dissenyar l'any 2020, en plena pandèmia. La primera etapa de diagnosi es va tancar l'abril de 2021. S'havia recollit l'opinió de 340 ciutadans mitjançant enquestes, grups focals i entrevistes i, tenint també en compte les dades de les quals ja es disposaven, es van extreure els següents indicadors: El 6,7% de la ciutadania viu sola, el 50% de les persones participants en aquell diagnòstic havien sentit solitud en algun moment, i d'aquests el 5,7% sempre se sentien soles. La diagnosi va determinar també que els col·lectius que senten més solitud són persones joves i les més grans i que les mesures d'aïllament físic i social per pal·liar la COVID-19 havien agreujat la situació.

Des de juny del 2021 i fins al maig del 2022, els tècnics municipals van redactar el Pla d'Actuació Transversal de Solitud, amb el recull de 25 accions per combatre la solitud no desitjada de manera individual i col·lectiva. En el disseny d'aquest pla s'hi van incorporar les estratègies marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, l'Agenda Urbana, l'Estratègia Viladecans 2030 i el pla municipal Viladecans em cuida. Per l'elaboració del pla en va utilitzar una metodologia participativa que va implicar ciutadania, entitats, agents locals i professionals de diferents àrees municipals. Les accions proposades van ser penjades a la Plataforma Decidim amb la finalitat que la ciutadania les pogués prioritzar i proposar-ne de noves.

La missió de pla era identificar perquè les persones es poden sentir soles sent la comunitat de Viladecans proactiva en la creació d'eines i accions per reduir el sentiment de solitud no desitjada. L'objectiu era que Viladecans esdevingui una ciutat on els seus veïns i veïnes se sentin acompanyats i acompanyades independentment de la seva edat. Calia detectar els casos existents i aplicar els valors de la intergeneracionalitat, solidaritat, comunitat, perspectiva de gènere, proximitat, diversitat funcional, adaptabilitat, interseccionalitat, inclusió, transversalitat i equitat.