Vilawatt serà replicat per tres ciutats europees

Vilawatt serà replicat per tres ciutats europees

El projecte UIA de transició ecològica Vilawatt, capitanejat per l’Ajuntament de Viladecans, torna a ser reconegut per

Europa com a bona pràctica sent escollit per liderar una de les cinc xarxes de transferència de projectes innovadors que impulsarà l’URBACT i Accions Urbanes Innovadores (Urban Innovative Actions, UIA) durant els propers dos anys.

El lideratge de la ciutat en aquestes xarxes es concretarà a través de l’esmentat mètode URBACT –un mecanisme pilot de transferència dels projectes UIA finalitzats– replicant el projecte Vilawatt a tres ciutats europees: Trikala (Grècia), Seraing (Bèlgica) i Nagykanizsa (Hongria). Aquestes tres ciutats treballaran amb l’Ajuntament de Viladecans durant divuit mesos, amb el suport d'experts, per definir com es pot replicar el projecte Vilawatt a les seves ciutats. Per a aquesta adaptació es fa servir una metodologia ja establerta, que és la que defineix URBACT. El resultat és que, en aquests mesos, aquestes ciutats han de tenir un pla d'acció preparat, i un d'inversions que l'acompanyi, per poder posar en marxa un projecte de l’envergadura del Vilawatt.

A Viladecans la transició ecològica ha sigut, i és, des de fa anys, un tema prioritari en el marc de la política municipal. L’Ajuntament de Viladecans, en el seu afany per trobar una forma d’assegurar una gestió energètica més eficient, sostenible, respectuosa amb el medi ambient i amb capacitat per combatre la pobresa energètica, va crear el Vilawatt, un projecte que ha impulsat la creació d’un operador energètic local amb una estructura conjunta integrada per ciutadania, empreses i Ajuntament.

L’any 2016, el projecte Vilawatt va ser seleccionat per la Unió Europea pel seu caràcter innovador, participatiu i de comunitat, i va rebre l’impuls financer de la UIA (Urban Innovative Actions). Ara el projecte assoleix un nou reconeixement com a bona pràctica i, amb l’URBACT, es reproduirà a les ciutats de Trikala, Seraing i Nagykanizsa.

Aquest tres municipis i Viladecans, que formaran la xarxa de transferència, compten amb una llarga experiència en la implementació de bones pràctiques, així com una destacada trajectòria en la participació ciutadana i la sensibilització en la implementació de mesures ambientals i energèticament eficients.

Més informació:

https://urbact.eu/uia-transfer-mechanism-five-pilot-projects-ready-take

Fuente: Ajuntament de Viladecans