Gavà, finalista dels European Green Leaf Award

Gavà, finalista dels European Green Leaf Award

Imprimir

Gavà és l’única ciutat de l’Estat espanyol que ha estat escollida com a finalista  dels propers premis European Green Leaf. Uns guardons que atorga la  Comissió Europea per reconèixer la tasca de les administracions  municipals en la construcció de la resiliència urbana i la sostenibilitat.  Una tasca que, com remarca la direcció general de Medi Ambient de la  Comissió Europea, pren especial rellevància en aquests moments de crisi  sanitària, social i econòmica sense precedents. 

Les ciutats seleccionades  

comparteixen el compromís  

d’afrontar els reptes ambientals i  

urbans, demostrar que és possible  

construir espais urbans verds. Com  

destaca el comissari de Medi  

Ambient, Oceans i Pesca, Virginijus  

Sinkevičius, “cal un canvi sistèmic a  

les nostres societats i economies.  

Tots tenim un paper a jugar, però  

en particular les nostres ciutats que, 

malgrat aquests moments difícils, 

estan prenent la iniciativa per fer del  

seu entorn urbà llocs de vida millors  

i més saludables”.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha mostrat la seva satisfacció pel fet  que Gavà hagi estat seleccionada com una de les ciutats finalistes. En concret,  Gavà opta al premi “European Green Leaf”, per a ciutats entre 10.000 i 100.000  habitants. Competeix amb Bistrița (Romania), Elsinore (Dinamarca), Treviso  (Itàlia), Valongo (Portugal) i Winterswijk (Països Baixos).  

Segons Sánchez, “aquest és un reconeixement més a la forta aposta que  fa Gavà i tot l’equip de Govern per tal d’aconseguir fer de la nostra ciutat  un espai més amable, més vivible, més verd, i en definitiva més  compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Fa anys  que ens vam marcar com a full de ruta l’agenda de la sostenibilitat en el  disseny de la ciutat i en l’aplicació d’accions que apliquem a tots els  àmbits de les nostres polítiques, tanta l’àmbit social com a l’econòmic,  l’urbanístic i el mediambiental”.  

L’alcaldessa ha afegit que més enllà que Gavà s’emporti finalment el guardó,  “només pel fet de ser reconeguda com a finalista entre unes candidatures  que han estat molt potents ja és motiu d’orgull”. La ciutat guanyadora rebrà  un premi de 200.000 euros. Els premis econòmics s’utilitzaran com a  contribució a la implementació d’iniciatives i mesures per millorar la  sostenibilitat mediambiental de les ciutats. 

La Comissió Europea també ha desvetllat les quatre finalistes del títol de  Capital Verda Europea: Helsingborg (Suècia), Cracòvia (Polònia), Sofia  (Bulgària) i Tallinn (Estònia). La guanyadora d’aquesta categoria rebrà un premi  econòmic de 600.000 euros. 

Les 10 ciutats finalistes a les dues categories entren ara a la fase final del  concurs: convèncer un jurat internacional del seu compromís seriós amb el  desenvolupament urbà sostenible, la seva capacitat d’actuar com a model a les 

altres ciutats i la seva estratègia de comunicació i interacció amb els seus  conciutadans i conciutadans. 

Els guanyadors del títol European Green Capital i European Green Leaf es  desvetllaran el 9 de setembre a Lahti (Finlàndia), la capital verda europea  d’enguany. 

La candidatura de Gavà, una visió global del compromís de la ciutat 

El dossier amb què Gavà opta a aquest premi ofereix una visió àmplia i global  amb un seguit d’accions i projectes que reflecteixen el compromís de la ciutat  amb la sostenibilitat. 

Així, posant èmfasi en l’estructura territorial i els valors naturals, remarca l´ús  sostenible del sòl i els instruments de planificació urbanística i qualitat  urbana. En aquest terreny, s’esmenta, entre d’altres, el pla director d’espai  públic que s’està aplicant a Gavà Mar, i el Pla de Ponent com a exemple de  desenvolupament urbà integrat en l’entorn. Entre els indicadors utilitzats es fa  esment del fet que el 99,8% dels habitants de Gavà viu a menys de 300 metres  d’una zona verda oberta al públic. 

El dossier destaca en un altre dels seus apartats la renovació i millora del  sistema de gestió de residus, i l’augment significatiu de la taxa de  reciclatge, que ja se situa en el 43% (34% el 2018 quan es va començar a  implementar el nou model). En aquest àmbit, els nous passos se situen en el  porta a porta comercial i en la construcció de l’Ecopèdia. 

D’altra banda, es posa un accent especial en l’aposta de Gavà per convertir-se  en una ciutat d’economia circular. Es destaca la participació de la ciutat en  les principals xarxes de reflexió i acció, el disseny circular del nou sector  d'activitat econòmica dels Joncs o la creació del Hub Eccus d’Economia  Circular que lidera Gavà. També té un lloc especial el projecte Gavà Circular  impulsat amb Cetaqua i Aigües de Barcelona, i el fet que Gavà va ser la  primera ciutat espanyola (i la 30a del món) a adoptar els principis de Water  Wise Cities promoguts per l'Associació Internacional de l'Aigua i que  comprometen a promoure l’ús racional dels recursos hídrics. Així mateix, es fa  esment del Gavà Circular Data Driven, projecte associat a l’Intelligent Cities  Challenge 

En matèria de canvi climàtic i energia, el dossier recorda que Gavà participa  en el projecte Ecoindustria per fomentar les sinergies entre empreses locals per  utilitzar els recursos i reduir els costos de producció de manera més eficient, el  Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) desenvolupat per Gavà i els  resultats que està comportant en estalvi i eficiència energètica i ús de les  energies renovables, i el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (2019- 

2030), que descriu una trentena d’accions per prevenir els riscos prioritaris 

identificats a Gavà. Aquestes accions s’emmarquen a més en la participació  que Gavà té en el Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia i a la Red Española  de Ciudades por el Clima, on l’alcaldessa és vicepresidenta. 

El dossier també remarca les accions contra la contaminació acústica, un  aspecte que el jurat dels premis ha valorat, destacant la vinculació de Gavà  amb l'Airport Regions Council i la feina continuada per minimitzar l’impacte  acústic. 

Pel que fa a mobilitat sostenible, es destaquen les accions de millora del  transport públic i renovació de la flota d’autobusos, la priorització de zones per  a vianants, el pla director de la bicicleta i els projectes d’ampliació de les vies  ciclables, la renovació de la flota municipal amb vehicles elèctric i híbrids o la  transformació de la C-245. També es posa un accent especial en el pla de  mobilitat sostenible de l’estiu a la zona de Gavà Mar. 

Afegir que el jurat dels premis ressalta el Pla d’Innovació i Reactivació  Econòmica de Gavà i la seva alineació amb l'Agenda 2030 i els ODS,  remarcant la transició ecològica i l’adaptació al canvi climàtic, la naturalització  dels espais públics per fer-los més sans, augmentar la qualitat de l’espai urbà i  assolir l’objectiu de residus zero el 2030. 

Antecedents 

Els European Green City van néixer el 2009 amb el Premi a la Capital Verda  Europea, amb l'objectiu d'impulsar les ciutats a ser més ecològiques, més  saludables i més sostenibles.  

Cada any, un grup d’experts independents en sostenibilitat urbana avalua el  rendiment de les ciutats competidores segons 12 indicadors ambientals i  selecciona els finalistes. A més d’inspirar altres ciutats, les ciutats guanyadores  milloren la seva reputació i esdevenen un indret atractiu i sostenible per viure,  treballar i visitar. 

Les ciutats que fins ara han obtingut el títol de Capital Verda Europea:  Estocolm, Suècia, va guanyar el títol inaugural, seguida d’Hamburg, Alemanya  (2011); Vitòria, Espanya (2012); Nantes, França (2013); Copenhaguen,  Dinamarca (2014); Bristol, Regne Unit (2015); Ljubljana, Eslovènia (2016);  Essen, Alemanya (2017); Nimega, Països Baixos (2018); Oslo, Noruega  (2019); Lisboa, Portugal (2020) i Lahti, Finlàndia (2021).  

Després de l’èxit del Premi Capital Verda Europea, l’any 2015 es va establir el  Premi European Green Leaf per reconèixer els esforços i els èxits  mediambientals de les ciutats petites i mitjanes. El mateix grup d’experts  independents en sostenibilitat urbana avalua les sol·licituds rebudes en funció  de 6 àrees temàtiques mediambientals i selecciona els finalistes.

Fins ara, 11 ciutats han obtingut aquest guardó: Mollet del Vallès, Espanya  (2015); Torres Vedras, Portugal (2015); Galway, Irlanda (2017); Lovaina,  Bèlgica (2018); Växjö, Suècia (2018); Cornellà de Llobregat, Espanya (2019);  Horst aan de Maas, Països Baixos (2019); Limerick, Irlanda (2020); Malines,  Bèlgica (2020). Grabovo, Bulgària i Lappeenranta, Finlàndia comparteixen el  títol per al 2021. 

Els guanyadors i els finalistes de cada edició uneixen esforços i amplien les  xarxes de Green Capital i Green Leaf. Presidides per la Comissió Europea i en  estreta col·laboració amb els guardonats de l'any en curs, aquestes  prestigioses xarxes de ciutats europees comparteixen coneixements i  experiència i inspiren a altres ciutats a seguir els seus passos. 

La condició de finalista fa que Gavà ja passi a formar part de l’European Green  Leaf Network.

Fuente: Ajuntament de Gavà