Aprovat el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Gavà

Aprovat el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Gavà

Aquest document estratègic permetrà avançar cap al futur d’una ciutat més sostenible

econòmicament, socialment i ambientalment per a la  consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

El Ple Municipal ha aprovat inicialment el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Gavà, el nou full de ruta que estableix els projectes estratègics orientats a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i alineat amb l’Agenda Urbana Espanyola, de la qual Gavà n’és municipi pilot.  

La signatura del protocol amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el juliol de 2021 va ser un impuls important per al desenvolupament d’aquesta nova estratègia municipal amb mirada 2030.  

El punt de partida va ser l’elaboració del Pla d’Innovació i Reactivació Econòmica l’últim trimestre de 2020 per fer front a les conseqüències de la pandèmia i alhora continuar construint una ciutat més sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment. Un document, fruit de la participació i consulta a la ciutadania i als econòmics, polítics i socials, i en línia amb l’Agenda Urbana Espanyola (AUE).  

El Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Gavà exposa fins a 26 projectes de ciutat, ordenats segons l’estructura i el marc estratègic que estableixen els Objectius de l’AUE: 

Objectiu 1. Ordenar el territori i fer un ús racional del sol, conservar-lo i protegir lo: 

 Barcelona Gavà Natura 

 Parcs, espais verds i preservació de rieres 

Objectiu 2. Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.  Pla Gavà Barris Nord

 Nous espais esportius: Piscina pública descoberta, Centre de Mar, Ciutat Esportiva de Can Torelló i Les Massotes. 

 Espai Roca 

Objectiu 3. Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència  Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima 

 Protecció del litoral: dunes, platges i pinedes 

Objectiu 4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular  Biomassa i generació de District Heating en equipaments  Nou punt de recàrrega d’aigua per a ús industrial i de l’empresa municipal PRESEC 

 Punt net de nova generació 

Objectiu 5. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible. 

 Projecte de Mobilitat Urbana, Activa i Sostenible. 

 Ampliació de la xarxa de transport públic i aparcament dissuasiu. 

Objectiu 6. Fomentar la cohesió social i cercar l’equitat 

 Escola bressol municipal 

 Dinamització comunitària als barris de Gavà 

 Casa de les Famílies i Centre Cultural  

 Gavà, Ciutat Feminista  

 Pla Local de Joventut  

 Pla Local de Salut Mental  

Objectiu 7. Impulsar i afavorir l’economia urbana 

 Unió de Cooperadors 

 Espai productiu mediambiental Els Joncs 

 Hub Agroalimentari del Parc Agrari del Baix Llobregat 

 Pla de Promoció de la ciutat de Gavà 

Objectiu 8. Garantir l’accés a l’habitatge 

 Pla Local d’Habitatge 

 Nous barris de Gavà: Can Ribes, Ca n’Horta i Canyars 

Objectiu 9. Liderar i fomentar la innovació digital 

 Pla Smart City 

Objectiu 10. Millorar els instruments d’intervenció i la governança

 Projectes Gàvius: administració intel·ligent al servei de la ciutadania 

El procés d’elaboració 

A partir de l’aprovació del Pla d’Innovació i Reactivació Econòmica, es va començar a definir el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana. A principis de 2021 es va elaborar una diagnosi a càrrec de cinc grups de treballs interns de l’Ajuntament, amb representació política i municipals, coincidents amb els cinc àmbits de gestió municipal. 

Tot seguit es va definir la formulació estratègica, on es recullen els principals reptes de Gavà amb relació als 10 Objectius Estratègics de l’Agenda Urbana. Posteriorment, es van identificar els projectes considerats prioritaris a l’hora de definir el Pla d’Acció municipal. 

Per altra banda, s’ha organitzat un conjunt més ampli d’accions i plans segons el 10 Objectius Estratègies de l’AUE. Tot i que cadascun dels projectes s’han incorporat sota un únic objectiu, bona part són intervencions que incideixen en altres objectius, valorant-se com a projectes de transformació integrada.  

En el cas de l’Agenda Urbana de Gavà es detecta la transversalitat entre els projectes i impactes que generaran a la ciutat i a la ciutadania. A més, es concep com un document viu, en constant evolució, que anirà incorporant nous projectes i definint en detall alguns dels que ja inclou. 

El Pla d’Agenda Urbana de Gavà és un document de planificació estratègica que també serveix per poder accedir més fàcilment a les fonts de finançament europeu. Gavà és un dels primers 111 municipis espanyols que va rebre finançament Next Generation en 2021 per poder portar-ho a terme.

Fuente: Ajuntament de Gavà