Enllestides les obres a les escoles públiques de primària

Obres a les escoles públiques de primària

  • • L’alcaldessa, Gemma Badia ha visitat ahir els centres  educatius per conèixer com afronten l’inici del curs 2021-2022
  • • L’Ajuntament ha destinant enguany 200.000 euros que han  permès dur aterme actuacions acordades amb les direccions dels centres 
  • • Oberta la convocatòria de beques escolars 

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia ha visitat avui les escoles públiques del  municipi per veure les obres de millora realitzades aquest estiu coincidint amb el  període de vacances escolars. L’Ajuntament ha realitzat obres de manteniment i de millora a les cinc escoles de primària de la ciutat. El conjunt d’intervencions ha  suposat una inversió de 200.000 euros, amb un increment del 15% respecte a l’any  anterior. 

Aquesta és una inversió finançada íntegrament per l’Ajuntament, per atendre les demandes existents,tot i no ser la seva competència. Una vegada més, les  actuacions a executar han estat acordades amb les direccions dels centres educatius. Destaquen les relacionades amb la millora de l’accessibilitat, de  l’eficiència i l’estalvi energètic. Aquests darreres s’han concretat en la substitució  parcial de la lluminària de les aules amb làmpades LED, i la renovació de  tancaments per millorar l’aïllament tèrmic. 

Gemma Badia ha manifestat la seva satisfacció per les obres realitzades i que,  amb petits retocs, finalitzen a temps per l’inici dilluns del curs escolar. Badia ha  afirmat que “la inversió realitzada demostra l’interès de l’Ajuntament vers  l’educació i és en aquest sentit que hem incrementat l’aportació econòmica  per poder dur a terme aquelles actuacions més necessàries”.

Les obres realitzades són les següents: 

 Escola l’Eramprunyà 

✔ Substitució del paviment vinílic de la sala polivalent. 

✔ Reubicació dels elements de joc infantils dels patis de P3 i P4-P5. ✔ Execució de paviment de formigó a la zona entre pistes esportives. Es  realitzarà un enderroc parcial del paviment de la zona que està aixecat per  l’acció de les arrels, es pavimentarà tota la superfície amb un nou paviment de  formigó i s’augmentarà l’escocell del pi pinyer per minimitzar l’efecte de les  seves arrels sobre els paviments.  

✔ Repicat i arrebossat del revestiment de les grades de les pistes esportives.  ✔ Millora de l’accés a l’espai al voltant de l’hort generant una rampa de formigó. ✔ Substitució parcial de llumeneres de les aules per llumeneres led. 

Escola Jacme March 

✔ Reparació de la impermeabilització de la coberta de l’edifici de P3.  ✔ Substitució total del paviment vinílic de la sala d’informàtica 

✔ Execució de paviment exterior de formigó a la zona adjacent a la pista esportiva. ✔ Instal·lació de rentamans a l’espai menjador per afavorir els hàbits higiènics  dels nens i nenes que utilitzen aquest servei.  

Escola Joan Salamero 

✔ Substitució del graonat de les escales exteriors. 

✔ Subministrament i instal·lació de passamans laterals i centrals en els trams  d’escala exterior.  

✔ Substitució parcial de llumeneres de les aules per LED. 

Escola Marcel·lí Moragas 

✔ Tancament d’alumini i vidre de l’espai de porxo posterior. Inclou la  modificació dels accessos als lavabos de pati i la millora de la instal·lació de  ventilació d’aquests espais. 

✔ Substitució persianes PVC per alumini a les aules de la zona posterior. ✔ Substitució parcial de les llumeneres de les aules per LED. 

Escola Salvador Lluch 

✔ Pintat de la façana exterior del mòdul sud (laterals i cara nord). ✔ Substitució de la porta d’accés al mòdul de serveis per un tancament de  vidre i alumini. 

✔ Substitució de quatre finestres de fusta de l’edifici Sud.

Gemma Badia també ha posat en valor la tasca feta per tota la comunitat  educativa: “el nou curs escolar tampoc serà del tot fàcil donat que encara  es mantenen algunes de les restriccions per motiu de la covid. Hem de ser  conscients que les escoles estan fent molta feina i és per això que vull  agrair a tots i totes aquest treball i la capacitat de recuperació que han  tingut”. 

Gemma Badia ha aprofitat per reivindicar les actuacions encara pendents a  l’Institut Escola Gavà Mar i l’Institut Bruguers. En aquest sentit, ha manifestat que  “no podem oblidar que manca per enllestir la segona fase d’ampliació de  l’Institut Escola Gavà Mar, hi ha un terreny cedit per l’Ajuntament pendent  d’acceptació per part de la Generalitat”. Quant a l’IES Bruguers, Badia ha  reivindicat que “cal una empenta al Pla Director i definir les condicions de  totes les millores que necessita el centre”.  

L’alcaldessa ha aprofitat per recordar l’esforç de l’Ajuntament per garantir que  tots els estudiants tinguin les mateixes oportunitats. En aquest curs es destinen  170.000 euros per llibres de text (55.000€), activitats extraescolars (55.000€),  sortides escolars (40.000€) i beques menjador (20.000€). En declaracions als  mitjans ha explicat que “hem fet una inversió molt important en ajudes a les  famílies per tal de poder arribar a aquells col·lectius més afectats per la  covid. El que volem és aconseguir la igualtat de drets dels nens i nenes a  rebre una educació, a tenir dret al menjador escolar i tenir dret a l’accés als  llibres de text”. Properament, aquesta convocatòria de beques (sol·licituds  obertes fins al 29 de setembre), s’ampliarà amb la corresponent a activitats  d’estiu (dotada amb 56.000 euros). 

Finalment, Gemma Badia ha fet una crida a la vacunació dels majors de 12 anys:  “hem de prendre consciència de la importància de vacunar-se i és per això  que estem informant i promovent a tots els centres de secundària per fer los arribar la possibilitat de vacunar-se, els divendres d’aquest mes, sense  cita prèvia al Casal Municipal American Lake. M’agradaria que tot el jovent  aprofités aquesta oportunitat i vagi a vacunar-se”. 

Fuente: Ajuntament de Gavà