El centre d’atenció diürna a la Residència La Vinya obrirà el 10 de  gener

El centre d’atenció diürna a la Residència La Vinya obrirà el 10 de gener

El servei tindrà una capacitat de 25 places per a persones majors de 65  anys amb grau de dependència reconegut. El 10 de gener, entrarà en funcionament el  centre d’atenció diürna a La Vinya. El nou servei tindrà una capacitat de 25  places (vint públiques i cinc privades)

i atendrà persones majors de 65 anys  amb un grau reconegut de dependència. 

En el centre d'atenció diürna, les persones usuàries podran decidir si fer  jornada completa amb servei de menjador o bé assistir-hi unes hores o uns  dies en concret. Per aquest motiu, l'equipament podrà donar servei a més de  25 persones. 

La posada en marxa del nou servei significarà per a La Vinya l'ampliació dels  serveis de cuina i neteja, a més de la contractació d'una altra gerocultora,  procés de contractació que encara és obert, i que se sumarà a l'equip de 24  professionals que ja treballen a l'equipament. 

Servei d'Atenció Integral en l'Àmbit Rural 

El centre d’atenció diürna, que obrirà de dilluns a divendres de 10 a 18 h,  operarà sota el model de Servei d'Atenció Integral en l'Àmbit Rural (SAIAR),  un sistema públic d’atenció integral per a persones grans.  

Els serveis que ofereix el SAIAR s’aglutinen en tres àmbits d’atenció: a la  persona, a la família, i a l’entorn i a l’accessibilitat, i tenen cinc objectius  bàsics: 

  • • Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció i interessos de les persones grans de forma personalitzada. • Afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i  social. 
  • • Mantenir la persona en un entorn privat i familiar en les millors  condicions possibles. 
  • • Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans  dependents. 
  • • Potenciar i estimular les habilitats de cada persona d'acord amb els  seus gustos i preferències, en un ambient lúdic i acollidor. 

En les darreres setmanes s'ha estat contactant amb les persones que han  mostrat interès en el servei per tal d’informar-les de l’obertura i concretar el  tipus de servei i horaris que els convindrien.  

I és que les places es poden ocupar de manera completa (de dilluns a  divendres en jornada sencera) o per franges, en funció de les necessitats de  la persona: dies alterns, només mitja jornada, amb servei de menjador o  sense, etc.  

Conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat 

El Centre de Serveis i Residència La Vinya es va inaugurar oficialment a finals  de febrer de l’any passat, tot i que des del novembre de 2022 l’equipament  ja acollia persones usuàries a les dues unitats de convivència del servei de  residència assistida. Quedava pendent d’obrir l’altre servei, el centre  d’atenció diürna.  

Al llarg de tots aquests mesos, l'Ajuntament ha estat urgint al Departament  de Drets Socials de la Generalitat per fer efectiu el conveni de col·laboració  entre el consistori i el govern català, a través del qual es doten les places  públiques del servei a Begues. El document es va signar pocs dies abans de  les vacances de Nadal.