El Departament de Salut vol fer tota una sèrie de consideracions

El Departament de Salut vol fer tota una sèrie ...

El Departament de Salut vol fer tota una sèrie de consideracions davant la decisió d’un jutjat de Barcelona d’autoritzar

l’administració d’ozonoteràpia en contra del criteri sanitari establert: 

-L’ozó és una molècula d'oxigen triatòmic amb efecte oxidatiu, emprada com a desinfectant, que no està autoritzada com a medicament per les agències reguladores. El seu ús no està contemplat en elsPROTOCOLS D'ACTUACIÓ DEL SERVEI CATALÀ DE SALUTbasats en evidència científica. A més, pot tenir efectes secundaris com irritació per la seva inhalació o dificultat respiratòria, tos i flebitis si l'administració és intravenosa. També s’ha indicat que és perillós administrar ozó a dones embarassades i en pacients amb hipotiroïdisme o dèficit de glucosa-6-fosfat deshidrogenasa. 

-Per tant, no hi ha cap d’evidència de la seva utilitat/benefici per a la prevenció o tractament de la COVID-19, i per contra, hi ha riscos potencials del seu ús i no es recomana la seva administració o la seva combinació amb altres teràpies en relació amb la infecció per SARS-CoV-2, excepte en el context d’assaigs clínics controlats.

-L’aplicació de tractaments no autoritzats per atendre necessitats especials de situacions clíniques de pacients concrets amb malalties cròniques o greument debilitants ha de comptar amb l'autorització expressa de l'Agència Espanyola del Medicament i els productes sanitaris (AEMPS). I, en concret, l’AEMPS ja es va pronunciar categòricament en contra de l’ús d’aquest producte.  

-En conseqüència, el Departament de Salut es mostra contrari a la decisió de donar tractament sense evidència científica i ho considera una ingerència sobre les avaluacions clíniques dels professionals.

-Arran la decisió d’un jutjat de Barcelona d’autoritzar aquest tipus de tractament, a un centre hospitalari de Catalunya, els equips jurídics de Salut treballen per interposar de forma immediata al·legacions contra aquesta decisió. D’aquesta manera, mostra també el seu suport en la decisió dels professionals implicats que van desestimar la petició de la família del pacient d’administrar aquest tractament. 

-El Departament de Salut vol mostrar el seu suport a la família del pacient afectat per la situació tot desitjant la seva millora.

-Per respecte al pacient, el seu entorn i els professionals que l’atenen no es donarà informació detallada d’aquest cas.

 

Fuente: Govern de Catalunya