Estratègia de l’Alimentació Sostenible, Accessible  i Saludable

Alimentació Sostenible, Accessible i Saludable

  • • Aquest document reuneix els principals projectes sobre  sostenibilitat alimentària al municipi, identificant reptes i accions  futures. 
  • • Suposa un pas endavant perquè l’Ajuntament i la ciutat treballin  per a garantir una alimentació justa, sostenible i de qualitat. 
  • • El document ja és visible a la plataforma Gavà participa, Gavà  decideix perquè la ciutadania pugui fer propostes per enriquir-lo,  abans de la seva aprovació definitiva. 

Després d’un procés de reflexió profunda sobre el sistema agroalimentari actual  de la ciutat i les implicacions directes sobre la ciutadania, l’Ajuntament de Gavà  presenta el full de ruta "l'Estratègia de l'Alimentació Sostenible, Accessible  i Saludable".  

El document recopila totes les accions que s’estan realitzant a l’Ajuntament en  el marc de l'alimentació, però també marca les fites a seguir. En total s’han  definit tres objectius generals sobre els quals es fomentarà l'estratègia de  Gavà: combatre l’emergència climàtica, promoure dietes sostenibles,  accessibles i saludables per a tothom i l’impuls de l’economia local i de  proximitat.  

"L’Estratègia d’Alimentació Sostenible, Accessible i Saludable de Gavà" és fruit  del treball conjunt dels diferents departaments de l’Ajuntament i els  agents econòmics i socials relacionats directament amb la sostenibilitat  alimentària del municipi (mercats, pagesia, comerciants, associacions, salut i  persones vulnerables).

El document ja es pot consultar a la plataforma digital Gavà participa, Gavà  decideix perquè tota la ciutadania pugui donar la seva opinió i plantejar  propostes per enriquir-la, abans de la seva aprovació definitiva. 

Una estratègia integral  

El document s’ha elaborat amb una mirada transversal a tots els àmbits i  departaments municipals, incorporant les accions que s’han vingut impulsant  els últims anys i, sobretot, els reptes futurs d’acord les necessitats detectades. 

La millora de l’alimentació entre la ciutadania vulnerable i la transició cap a una  alimentació més sostenible per als infants, l’augment de la presència de la dona  al sector agroalimentari i l’eliminació dels estereotips que la vinculen al moment  de la compra, són alguns dels reptes que coordinarà l’Àmbit d’Acció Social,  Ciutat Educadora i Cultura.  

L’Àmbit de Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic  Sostenible i Projecció de la Ciutat vol incidir en la creació d’ocupació de qualitat  al sector agroalimentari, la promoció del producte local de km0, les sinergies  entre els sectors pagesia-comerç-restauradors, la formació al sector comerç i  mercats en sostenibilitat i les bones pràctiques en economia circular/excedents  alimentaris. 

Aconseguir una gestió responsable dels recursos per combatre l’emergència  climàtica, aconseguint una cadena de producció alimentària respectuosa amb  el medi ambient, el benestar animal i les persones, i impulsar processos de  sensibilització cap a la ciutadania surt d’Urbanisme, Habitatge, Obres i  Sostenibilitat Ambiental. El document proposa la creació d’una central de  compres per a la distribució de productes de proximitat o l’eliminació dels  plàstics d’un sol ús en els serveis d’alimentació dependents de l’Ajuntament.  

Per últim, es volen generar canvis en els proveïdors d’alimentació cap a una  oferta de productes sostenibles, aconseguir que s’elaborin menús més  equilibrats a les escoles amb proposta de sopar, així com opcions de dietes  amb necessitats alimentàries especials als menjadors col·lectius municipals.  

Intercanvi i aprenentatge amb Urbact i BioCanteens 

Amb l’objectiu de portar a terme algunes de les accions de l’estratègia, Gavà ja  és part activa de la xarxa BioCanteens, la qual garantirà una distribució de  menús escolars sostenibles a partir de les bones pràctiques de la població  francesa Mouans-Sartoux. 

Aquesta iniciativa és possible gràcies a la convocatòria europea d’intercanvi i  aprenentatge URBACT, que engloba 29 països, 7.000 agents locals i 550  ciutats. URBACT tracta de fomentar el desenvolupament urbà sostenible i la  innovació als municipis d’Europa que desitgin participar, com és el cas de  Gavà, ciutat seleccionada.  

En aquest sentit s’ha creat el Grup local URBACT-Biocanteens, el qual rebrà  l’assessorament dels socis experts a per ajudar a Gavà a implementar el  projecte. El formen representants d’associacions, com la Cooperativa  Agropecuària de Gavà, l’Associació de Famílies d’Alumnes de Gavà, la  Fundació Espigoladors o l’Associació de Celíacs de Catalunya, i persones  relacionades amb els àmbits de l’alimentació i l’educació: personal de  menjador, professorat, mares i pares, personal municipal, representants  electes, agricultors locals i agents de la indústria de la restauració. 

Els socis d’aquest projecte, que rep de la Unió Europea un total de 550.000 €,  són Mouans-Sartoux (França), Wroclaw (Polònia), Liege (Bèlgica) i Gavà  (Espanya). 

Altres accions 

L’adhesió a la Declaració de Glasgow, una de les fites vinculades a la COP26,  ha estat altra de les accions de Gavà. Amb aquesta signatura es reafirma com  una ciutat compromesa a adoptar un enfocament integral front a l’emergència  climàtica, amb l’aplicació de polítiques alimentàries sostenibles i, a més,  vinculada al Pacte de Milà.  

A més, l’Ajuntament de Gavà també és un dels ens que donen suport a la  Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM), un  instrument de coordinació estratègica pel desenvolupament de polítiques  alimentàries en clau local i metropolitana. Aquest fet, sumat a que Barcelona  s’imposa com la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021, crea un  escenari local ple d’oportunitats per continuar treballant en el camp de  l’alimentació sostenible, accessible i saludable. 

Fuente: Ajuntament de Gavà