Fons europeus pel foment de la mobilitat sostenible

Fons europeus pel foment de la mobilitat sostenible

L'Ajuntament de Viladecans rebrà 2.525.660 euros dels fons europeus Next Generation per al projecte municipal de foment

de la mobilitat sostenible, atès que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha valorat positivament projectes locals emmarcats en l'estratègia d'aconseguir una Viladecans climàticament neutra el 2030. Els recursos serviran per finançar el 90% de projectes municipals destinats a pacificar i reduir el trànsit dins de la ciutat i promoure una mobilitat segura, sostenible i intel·ligent en els pròxims anys.

Un dels grans projecte aprovat pel MITMA se centrarà en la realització de diverses actuacions de millora de l'accessibilitat i pacificació del trànsit rodat, per augmentar la seguretat dels vianants. Es duran a terme obres de millora de l'accessibilitat i de reducció de l'amplada de calçada en carrers consolidats (carrers de la Muntanya, del Pare Artigas i de Pere Masallach, avinguda de Can Palmer i carretera del Prat), així com s’instal·laran sistemes de control de pas de vehicles en semàfors en fase vermella, radars i càmeres de control d'accés per a vehicles privats en carrers de preferència per als vianants.

L'ajuda europea servirà també per digitalitzar la gestió de la mobilitat amb la implantació d'un centre de control intel·ligent, que serà l'evolució de la sala de control de trànsit actual de la Policia Local, i el desenvolupament d'aplicacions mòbils i portals web ciutadans. El projecte preveu ampliar la infraestructura tecnològica actual per a la integració de les dades provinents de tots els tipus de mobilitat, amb sensors, bases de dades i aplicacions que indiquin l'estat continu de l'aparcament, el transport públic, el trànsit privat i la circulació de vianants, bicicletes i patinets. En aquesta plataforma única informativa s'afegiran dades vitals per a la bona gestió de la mobilitat, com són les condicions i avisos meteorològics en temps real o les dates d'esdeveniments i incidències a la ciutat. El resultat serà disposar d'una eina de gestió sostenible del trànsit per a la detecció automàtica d'incidències i previsió de les condicions futures del trànsit, utilitzable tant pels gestors municipals com per la ciutadania.

El finançament dels fons Next Generation servirà també per a planificar el desenvolupament de les exigències de la mateixa Unió Europea pel que fa a la creació de Zones de Baixes Emissions (ZBE) en les zones metropolitanes. Un altre projecte municipal, que també rebrà la nova subvenció, establirà zones d'estacionament regulat per aconseguir una mobilitat més sostenible i un ús més intel·ligent del vehicle privat.

Fuente: Ajuntament de Viladecans