FEMP premia el programa municipal per reconduir l’absentisme escolar

L’Ajuntament de Viladecans ha vist reconegut el seu programa per combatre l’absentisme

en l’educació obligatòria a la ciutat, especialment en la secundària. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va lliurar a Viladecans un dels divuit premis de la 6a edició del Concurs de Bones Pràctiques Municipals en la Prevenció i Intervenció enfront de l’Absentisme i en la Millora de la Convivència Escolar. La cerimònia va tenir lloc ahir, 20 de juny del 2022, a la seu de la FEMP a Madrid (carrer del Nuncio, 8).

Fa quinze anys que es va posar en marxa a Viladecans aquest programa d’acompanyament de l’escolarització per reconduir les faltes d’assistència a les aules des del seu inici, quan encara suposen situacions lleus, amb l’objectiu d’evitar que es cronifiquin. La iniciativa va sorgir de la Xarxa de Transició Escola-Treball i es va materialitzar a partir del Pla Educatiu d’Entorn, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i els centres educatius.

Cada any s’actua amb més d’un centenar d’alumnes. Quatre de cada sis participants recondueixen la situació d’absentisme i només en un de cada sis no s’aprecien canvis, segons les dades del curs 2020-2021. El programa s’ha evidenciat com a una bona eina al llarg dels anys, ja que les dades s’han mantingut estables des del principi, permetent reconduir la majoria de situacions.

La persona referent del programa treballa amb l’alumnat de secundària de manera individual per identificar les causes que fan que no assisteixi en determinats moments al centre i, si es fa necessari, també amb la família. Així, es posen en marxa estratègies per reconduir la situació, tot motivant l’estudiant i conscienciant de la importància de la formació i de l’oportunitat del dret educatiu per al seu futur, més enllà de la situació actual. En el cas d’alumnat de primària, molt menys habitual,  es treballa directament amb la família.

El programa inclou també el suport a les persones referents als centres educatius, així com una comissió de treball en cada nivell educatiu (primària i secundària) per abordar conjuntament mesures per pal·liar l’absentisme, com l’estada dels participants en empreses i organismes on puguin experimentar el món laboral. El programa s’ha incorporat recentment dins del Pla Local de Convivència per la seva aportació a la millora de la cohesió social als barris, ja que l’absentisme pot repercutir no només a nivell personal, sinó també de manera col·lectiva en generar més problemàtiques a l’espai públic.

Fuente: Ajuntament de Viladecans