La ciutadania decideix amb el seu vot els 14 projectes de millora de l’espai públic

La ciutadania decideix amb el seu vot

L’Ajuntament executarà a partir de 2023 les intervencions més  votades, obres que contribuiran a fer

que els barris de Gavà siguin  més amables, inclusius i sostenibles 

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha presentat avui els resultats de la  quarta edició de Junts Fem Barri, el programa participatiu que dona veu i vot  a la ciutadania en la millora dels barris. Una iniciativa consolidada i que  enguany ha rebut un nou impuls amb l’ampliació de la seva dotació  pressupostària a 600.000 euros, 100.000 més que en anteriors convocatòries. 

El recompte de les votacions ha donat com a resultat 14 propostes  guanyadores, de les 36 que es presentaven (12 d’inicials presentades per  l’Ajuntament i 24 sorgides de la ciutadania) i que s’ajustaven als objectius i  requisits del programa (que el seu cost no fos superior als 50.000 euros i que  plantegessin millores de l’espai públic).  

La gran majoria dels projectes vencedors són a proposta dels veïns i  veïnes, concretament 10, i les 4 restants a proposta dels Serveis Tècnics  municipals. 

L’alcaldessa s’ha mostrat molt satisfeta “de poder fer aquesta inversió a  l’espai públic i que aquesta sigui gràcies a la decisió i mobilització dels  nostres veïns i veïnes, que han participat àmpliament. Fins i tot s’han  campanyes per promocionar determinats projectes des dels barris. I això  és bo: tenir una comunitat motivada perquè s’executi una millora  concreta”.

Badia ha assenyalat que la participació de la ciutadania no quedarà aquí.  “Tindrem comunicació constant amb les persones que han fet les  propostes, perquè volem que s’impliqui en la seva definició, en el com, en  el què i on l’executarem”. 

Finalment, l’Ajuntament incrementarà la inversió en 2.950 euros, per encabir un  projecte més: la instal·lació de baranes al carrer de la Salut i a la plaça de la  Solidaritat.

Participació 

Entre el 15 de juny al 17 de juliol, 1.966 persones han emès el seu vot a les  urnes distribuïdes en diferents instal·lacions municipals, amb el suport de  persones informades, o bé a través de la plataforma “Gavà participa, Gavà  decideix”.  

A la consulta ha participat un 5% del cens (persones majors de 16 anys  empadronades a Gavà i empresaris i comerciants amb negoci a la ciutat, en  siguin o no residents). Una participació que consolida aquest programa de  participació ciutadana que ha rebut nombrosos reconeixements i que han  replicat altres ajuntaments. 

Del total de paperetes, 1.828 han estat vàlides, mentre que 138 s’han hagut  de declarar nuls per diferents motius: s’havien votat més de cinc projectes, no  eren persones empadronades a Gavà o majors de 15 anys, havien assenyalat  més de de cinc propostes o havien introduït la papereta en blanc. 

El 75% dels vots s’han emès a través de les butlletes en paper, i el 25% a  través de la plataforma digital “Gavà participa, Gavà decideix”.  

De les paperetes vàlides, s’han donat 6.851 suports a les diferents  actuacions sotmeses a votació, ja que no tothom va emetre els cinc vots que  tenia. La mitjana ha estat de 3,75 propostes per participant. 

A partir d’ara, ja finalitzat el període de votacions i comptabilitzats els resultats  del procés, els Serveis Tècnics municipals realitzaran els tràmits necessaris per  procedir a executar els 14 projectes escollits. 

Una iniciativa de cocreació entre ciutadania i Ajuntament 

Junts Fem Barri és un programa que va posar en marxa l'Ajuntament de Gavà  l'any 2014 amb una doble finalitat: realitzar projectes de millora de l'espai públic  i, al mateix temps, promoure un procés participatiu en el qual la ciutadania  expressés la seva opinió per decidir quins havien de ser els projectes prioritaris  que s'havien de portar a terme fins al final del mandat. Aquest any 2022,  l’Ajuntament de Gavà ha realitzat la quarta edició del programa. 

La fase d’aportacions es va iniciar el 5 d’abril i va finalitzar el 5 de maig de  2022. Durant aquesta fase, la ciutadania va poder realitzar les seves 

aportacions de forma presencial o bé, electrònicament a través de la plataforma  digital “Gavà participa, Gavà decideix”. Durant aquest període es van rebre un  total de 240 propostes ciutadanes i dotze presentades per l’Ajuntament,  de les quals 36 van ser seleccionades per passar a votació, al complir els  requisits tècnics i econòmics. 

Com en les passades edicions, el Junts Fem Barri d’enguany ha tingut diferents  punts de votació en equipaments arreu del terme municipal. També s’han  activitat “carpes informatives”, amb personal de dinamització que han ajudat a  la ciutadania a poder votar, com també es va fer en la fase de propostes. Una  de les mesures en l’àmbit del reforçament de les votacions ha estat la  instal·lació d’un punt de votació a l’OAC. A través d’aquest punt s’han canalitzat  moltes votacions i creiem que ha permès visualitzar el Junts Fem Barri. També  ha donat força visibilitat, instal·lar carpa informativa a la Rambla el diumenge  de Festa Major de Sant Pere.

Fuente: Ajuntament de Gavà