Els instituts de Viladecans ajuden els alumnes a millorar el seu rendiment i futur professional

Ajuden els alumnes a millorar el seu rendiment

Els centres que ofereixen educació secundària a Viladecans participaran en el programa Xcelence–Escoles Que Inspiren, impulsat per la Fundació Bertelsmann i la Fundación Empieza por Educar, per tal de millorar l’orientació

acadèmica i professional de l’alumnat.

Animats per l’Ajuntament, quatre d’ells –els instituts de Sales i Torre Roja, el Col·legi Sant Gabriel i l’Escola Goar– ja participen en una prova pilot, encetada en un centenar de centres a Espanya, per implantar la figura del Coordinador d'Estratègia Acadèmico-professional, que rebrà formació de la Fundación Empieza por Educar.

El model Xcelence es basa en deu claus que ajuden docents tutors i orientadors a optimitzar la seva feina d’acompanyar als i les joves a definir i recórrer el camí per culminar amb èxit personal la seva etapa educativa. Així, el model permet avaluar la tasca orientadora, establir prioritats, generar processos de millora continuada –a través de recomanacions personalitzades i recursos concrets– i facilitar el treball compartit amb les famílies i la resta de la societat. Tot això, a partir d’un pla d’acció i autoavaluació permanent.

El model adaptat per la Fundació Bertelsmann està basat en les experiències a Anglaterra, on ja ha estat implementat a nivell estatal fa tres anys. El model conjuga les experiències a Alemanya, Canadà, Finlàndia, Països Baixos, Hong Kong i Irlanda i combina tres eixos fonamentals: un marc d’orientació professional consistent en deu eixos fàcilment mesurables pels centres, la creació d’un nou rol professional dins dels centres educatius i una major connexió i coordinació dels centres amb el teixit professional del seu entorn.

Juan José Juárez, sènior Project Manager de la Fundació Bertelsmann, ha afirmat: “Estem en un moment crític en el qual, per fi, es donen els elements per impulsar de manera definitiva l'orientació acadèmico-professional en els centres. Tots els actors: administració pública, centres, empreses i experts de l'àmbit educatiu coincideixen a atorgar un paper crític a l'orientació per lluitar contra l'abandó escolar i la desocupació juvenil”.

Gisela Navarro, tinenta d’alcalde d’Acció Comunitària i Igualtat d'Oportunitats, considera que a Viladecans hem treballat sempre per complementar i impulsar l'orientació en els centres educatius. Des de fa més de 20 anys vam posar en marxa un servei juvenil d'orientació en els centres de secundària perquè considerem que una bona orientació educativa promou casos d'èxit. Actualment són molts els projectes d'orientació, amb exemples com la jornada d'orientació de la ciutat, on exalumnes, empresaris de la ciutat, universitats i centres de formació professional uneixen totes les energies per proposar un ventall de possibilitats. Avui, comptar amb la implicació dels claustres i agents impulsors com la Fundació Bertelsmann ens situa en bon camí per assolir nous casos d'èxit”.

La Fundació Bertelsmann i l’Ajuntament de Viladecans col·laboren per crear espais de trobades entre l’alumnat dels centres pilots i professionals de diferents sectors laborals del municipi. Els centres pilot rebran una formació desenvolupada per la Fundación Empieza por Educar per implementar una estratègia global d’orientació a través de la creació d’un nou rol, el Coordinador/a d’Estratègia Acadèmico-professional (CEAP), que és el responsable de desenvolupar l’estratègia, coordinar els diferents agents claus del centre i facilitar connexions amb agents del món laboral. 

Ilia Hernández, responsable de projectes educatius de la Fundación Empieza Por Educar, assenyala que “la feina que realitzarà el CEAP en el centre tindrà un impacte directe en les aspiracions de l’alumnat, inspirant vocacions i augmentant la igualtat d’oportunitats per aconseguir-les”. El projecte compta amb el suport de J.P. Morgan i forma part d’un compromís global de 350 milions de dòlars per ajudar els ciutadans a preparar-se per al futur de treball.   

La Fundació Bertelsmann, entitat sense ànim de lucre, va néixer fa 25 anys amb l’objectiu primordial de fomentar la lectura i, des de fa uns anys, està centrada a fomentar l’ocupació juvenil. La Fundación Empieza por Educar, també entitat sense ànim de lucre, té com missió eliminar les desigualtats educatives a Espanya promovent una educació inclusiva i de qualitat en els entorns més desfavorits.

Foto: IES Torre-roja (AJUNTAMENT DE VILADECANS / PEPA ÁLVAREZ)