Els cupons de l’ONCE se sumen a impulsar  la “bretxa zero” salarial i la igualtat en el Dia de la Dona

Impulsar la “bretxa zero” salarial i la igualtat en el Dia de la Dona

El Grup Social ONCE defensa a la imatge dels seus cupons la bretxa zero salarial i l'eliminació de qualsevol discriminació de gènere entre dones i homes, especialment en les dones amb discapacitat.

Per això, dedica la imatge del cupó del 22 de febrer al Dia de la Igualtat Salarial, que inclou el missatge “bretxa zero” i la frase 'Igual salari per treball d'igual valor'; i la imatge del 7 de març, dedicat al Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 d'aquest mes. En total, deu milions de cupons recorreran tot el país reivindicant la igualtat en tots els sentits.

El Grup Social ONCE reivindica així l'eliminació de la bretxa salarial per qüestió de gènere i torna a alertar de la doble discriminació que es genera en molts àmbits en sumar gènere i discapacitat.

La presència femenina a la plantilla del Grup Social ONCE se situa el 2023 en el 44,4% del total, fins a assolir 32.000 dones, de les quals gairebé la meitat té discapacitat (una mica més de 15.000). És l’Organització més gran del món en ocupació d'aquestes dones, millorant a més les dades de l'any anterior.

Al Grup Social ONCE les dones i homes que exerceixen un mateix lloc de treball perceben igual retribució, sense diferències per sexe. A més, les dones ocupen a l'ONCE el 47,7% dels càrrecs intermedis.

I, atès que el talent no té sexe, edat o condició, la prioritat és incorporar talent també de persones amb discapacitat –que ho tenen més difícil–, perquè treballin en igualtat de condicions retributives i amb possibilitat de tenir un desenvolupament professional.

Amb l'ajuda d'Inserta Empleo, l'intermediador laboral de la Fundació ONCE per a la formació i l'ocupació, ajudem també dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere. El 2023, 142 dones en aquesta realitat van ser contractades per Ilunion i 26 són venedores de l'ONCE.

Manca d'actualització a les dades

Les persones amb discapacitat perceben una remuneració significativament inferior a la resta de la ciutadania (segons les dades de l'INE), tenen menys presència al mercat laboral i, a més, les dades s'actualitzen amb dos anys de retard, cosa que dificulta comparar la situació laboral i salarial de les persones amb discapacitat i sense.

Tot i així, les conclusions són rotundes: les persones amb discapacitat no arriben a la meitat de les taxes d'activitat i ocupació de la ciutadania sense discapacitat, però les bretxes de gènere entre homes i dones amb discapacitat són menors que quan es valora aquesta bretxa al total de la població.

A finals del 2022 hi havia a Espanya un total de 1.941.900 persones amb discapacitat en edat de treballar. La taxa d'activitat de les persones amb discapacitat se situa al 35,3% (34% per a les dones i 36,3% per als homes), que no arriba ni tan sols a la meitat (78%) de la mitjana de la resta de la població, sent del 73,2% per a les dones i del 82,9% per als homes. S'aprecia que, en el cas de les persones amb discapacitat, la distància és més petita entre homes i dones.

Passa el mateix amb la taxa d'ocupació. La xifra global a les persones amb discapacitat (27,8%) és menys de la meitat de la taxa d'ocupació global de tota la població. I, tanmateix, s'observa que als homes i les dones amb discapacitat els separen 1,5 punts, i quan no es té en compte la discapacitat, la diferència entre homes i dones és d'11,3 punts (inferior per a elles a ambdues comparacions).

Bretxa salarialLes persones amb discapacitat que treballen per compte aliè guanyaven el 2021 una mitjana de 21.544 euros anuals, cosa que representa un 17,2% menys que la mitjana dels treballadors sense discapacitat; per sexes, la bretxa salarial és del 21,2% comparant entre homes amb discapacitat i sense; i del 13,2% entre les dones amb discapacitat i sense.Si es compara el salari mitjà d'homes i dones amb discapacitat, la bretxa és d'un 10,3%, mentre que per a la població en general s'eleva al 18,7%.A més, les dades posen de manifest que la bretxa salarial existent entre les persones treballadores amb discapacitat i sense s'incrementa amb l'edat i el grau de discapacitat, sent més difícil per als qui tenen més edat i un elevat grau de discapacitat accedir al mercat laboral i progressar després professionalment, sobretot si són dones.Des dels seus orígens, l'ONCE va decidir que els que ocupin llocs de treball d'igual valor cobrin el mateix, independentment que siguin dones o homes o que tinguin discapacitat o no. I treballa per detectar talent amb discapacitat capaç de treballar en igualtat de condicions retributives, quelcom present transversalment en totes les categories.