L'accés a l'habitge marca el primer webinar sobre Agenda Urbana

L'accés a l'habitge marca el primer webinar

El webinar sobre Habitatge dona el tret de sortida als tres espais participatius en grup sobre l'Agenda Urbana de la ciutat,

que formen part de l'Estratègia de la Viladecans 2030 i que complementen als cinc ja realitzats sobre els eixos estratègics de la ciutat. 

Inés Leal ha estat l'encarregada en aquesta ocasió d'inspirar als i les partcipants en el webinar. Com a arquitecta especialitzada en eostenibilitat, energia i noves tecnologies en l'edificació i la ciutat, Leal ha posat en relleu el paper clau del parc d'habitatges en la reducció de les emissions de C02 i, en especial, en l'assoliment de l'objectiu europeu de què l'any 2050 el continent es converteixi en un terreny sense emissions de carboni. Segons l'arquitecta, aquest punt,  inevitablement, ha d'afectar el disseny dels nostres edificis, que s'han de convertir en punt de trobada de noves maneres de fer i de pensar i d'avenços posats a disposició de la ciutadania, com els sistemes d'automatització i control.

A més, Inés ha proposat escenaris en que els edificis es converteixen en aliats en la lluita contra el canvi climàtic, per exemple, sent productors d'energies renovables que es poden volcar a la xarxa col·lectiva i reduir les energies contaminants. En aquesta línia ha destacat que la inteligencia col·lectiva i col·laborativa al marge , fins i tot, de les institucions, serà essencial per a la creació de nous negocis sostenibles basats en l'economia circular i models d'ús de l'energia més responsables.

La regidora de Serveis Socials i de Solidaritat, agermanaments i cooperació, María Ávila, ha volgut posar l'èmfasi en la funció social de l'habitatge, recalcant que el parc d'habitatges present i futur a la ciutat s'ha de construir i rehabilitar sota el criteri d'equitat, de manera que cobreixin les necessitats de les persones vulnerables de la ciutat i que millorin la integració dels barris, garantint l'accés als serveis a totes les persones per igual. En aquest sentit, ha apel·lat a la col·laboració entre agents, públics i privats, per a assolir aquests objectius.

Com en els anteriors webinars, posteriorment a les intervencions s'ha obert el torn de participació, però aquest cop amb una dinàmica de cocreació basada en una anàlisi Da-Fo -de debilitat, amenaces, fortaleces i oportunitats- sobre el punt estratègic 8 de l'agenda urbana: garantir l'accés a l'habitatge a la nostra ciutat. Posteriorment s'ha obert un interessant debat sobre com la normativa supramunicipal i la pròpia concepció cultural de l'habitatge són elements a tenir en compte en qualsevol pla a implementar.

Ricard Calle, tinent d'alcalde de planificació territorial i d' esports, ha tancat la sessió animant a seguir participant en els dos webinars que queden programats,el de mobilitat i el de model de ciutat, i en la plataforma Decidim.

AGENDA URBANA A VILADECANS

L' Agenda Urbana de Viladecans i el seu pla d'acció seran els documents que utilitzarà el govern de la ciutat per traslladar els objectius globals de desenvolupament i agendes fixats des dels organismes internacionals i nacionals a la realitat més propera, concretant actuacions per desenvolupar a Viladecans fins a l'any 2030. Per aquest motiu, també incorporà els 5 eixos que l'estratègia tractats fins al moment.

L' Agenda Urbana és una acció pionera a Espanya, donat que Viladecans ha signat un conveni amb la Secretaria General d'Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per ser una ciutat pilot en l'elaboració de la seva pròpia agenda.

Fuente: Ajuntament de Viladecans