Recta final de les obres de la nova Unió de  Cooperadors

Recta final de les obres de la nova Unió de Cooperadors

. La ciutadania podrà conèixer l’abast de la recuperació de  l’emblemàtic edifici de la Rambla en el decurs d’unes jornades de

  portes obertes coincidint amb la Festa Major de Sant Pere 

. El nou equipament entrarà en funcionament la propera tardor i esdevindrà un centre de referència de la innovació, l’economia  social i el cooperativisme 

L’edifici de la Unió de Cooperadors afronta la recta final de la seva recuperació.  L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha comprovat avui la bona evolució  dels treballs de rehabilitació i recuperació de l’immoble, que segons ha anunciat  “finalitzaran en les pròximes setmanes, després d’un procés de  remodelació en què s’ha seguit fidelment el projecte del seu arquitecte 

Josep Torres Clavé, i també els seus usos originals com a cooperativa”. 

Sánchez ha afegit que “en l’època actual té tot el sentit recuperar la funció  inicial d’aquest edifici, un equipament on puguin néixer iniciatives  d’innovació socioeconòmica i fórmules properes a l’economia social i el  cooperativisme. En definitiva, un referent de noves maneres de fomentar  les oportunitats de promoció econòmica basades en un model diferent i 

que podrà ser utilitzat pel conjunt de la ciutadania, tal com va definir la  comunitat constituïda arran d’un procés participatiu”. 

L’alcaldessa ha anunciat que “la ciutadania podrà conèixer aquest edifici  pioner, no només quant a la intervenció de recuperació arquitectònica  sinó també quant a la seva finalitat, en el decurs d’unes jornades de  portes obertes que programarem a finals de juny, coincidint amb la Festa  Major de Sant Pere. Unes jornades que també permetran fer un exercici de  recuperació i divulgació de la memòria històrica”. L’entrada en  funcionament tindrà lloc la propera tardor.

El projecte de rehabilitació 

Les obres de reforma es van iniciar el gener de 2019 amb una inversió d’1 milió  d’euros finançada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

La rehabilitació ha estat projectada per l’arquitecta Meritxell Inaraja. L’obra  preserva l’estil i els valors arquitectònics originals, especialment la façana i les  escales interiors i s’adapta a les noves necessitats del segle XXI quant a la  seva accessibilitat i seguretat i, pensat perquè sigui el més versàtil possible. 

Així, s’ha creat un equipament obert, diàfan, polivalent que, distribuït en tres  plantes, afavorirà la col·laboració a través de la disposició dels seus espais,  d’acord amb la proposta d’usos sorgida del procés de participació ciutadana. 

La disposició dels espais és la següent: 

  • • Planta soterrani. Espai polivalent de treball, formació i cocreació • Planta 0. Inclou l’accés a peu de carrer, recepció, administració i  direcció, i espais per a exposicions i trobades. 
  • • Planta 1. Bar-cuina; terrassa per a actes de petit format, i espais  informals de trobada. 

Per garantir l’accessibilitat, un ascensor connecta les tres plantes del nou  edifici. 

La nova Unió de Cooperadors obrirà les portes convertit en un espai obert a  tothom que permetrà als seus membres compartit temps i coneixement,  engegar nous projectes i activitats lligades a l’economia social, que té una arrel  en el model de cooperativa, a l’economia que connecta amb noves formes  d’emprenedoria i als serveis a les persones.  

Acollirà projectes impulsats per l’Ajuntament o per altres entitats, com tallers,  conferències i programes de formació i ocupació, que contribuiran a millorar la  qualitat de vida de la ciutadania, enfortir la cohesió social i generar noves  activitats. Serà una programació oberta per acollir noves propostes o renovar  les ja existents. 

La Unió de Cooperadors passarà a formar part del mapa d’equipaments i  serveis de Gavà, establint-se un ecosistema que permetrà establir vincles de  coordinació i cooperació. També forma part de la xarxa de l’Ateneu Cooperatiu  del Baix Llobregat, institució que té l’objectiu d’identificar les necessitats i  oportunitats de l’economia social i cooperativa, estimulant les seves  potencialitats per crear riquesa, i ocupació estable i de qualitat al territori.

Fuente: Ajuntament de Gavà