Tres accions formatives anti-COVID de l’Ajuntament

Tres accions formatives anti-COVID

La Federació de Municipis destaca eines innovadores de l’Ajuntament de Viladecans per a la reinserció acadèmica, laboral

i tècnica de col·lectius vulnerables

 Tres iniciatives de l’Ajuntament de Viladecans relacionades amb la formació i la inserció laboral acaben de ser incorporades al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals, en el qual la Federació de Municipis de Catalunya ha valorat enguany accions públiques destacades per pal·liar els efectes de la pandèmia reproduïbles en altres ciutats. Les tres accions es desenvolupen al Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon, són l'Escola de Noves Oportunitats, amb itineraris de reinserció acadèmica i laboral per a joves; el programa ADA de capacitació digital de dones i el Campus Login TIC, l'entorn virtual d'aprenentatge de les accions municipals de formació professional ocupacional. Totes les iniciatives formen part del pla Reactivem Viladecans (https://www.viladecans.cat/es/planreactivacion2021) i corresponen a les mesures 7, 8 i 9, respectivament.

Una Escola de Noves Oportunitats contra la desorientació dels joves

L’Escola de Noves Oportunitats és un nou model metodològic per afavorir l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats dels joves de la ciutat d’entre 16 i 24 anys, que no hagin superat Graduat en Educació Secundària Obligatòria, hagin abandonat els estudis o es trobin desorientats o desorientades. Per restaurar la seva confiança per reprendre el seu itinerari educatiu i professional, l’Ajuntament de Viladecans ha posat en marxa itineraris educatius i formatius personalitzats a través de metodologies pedagògiques innovadores, entorns d’aprenentatge flexibles, modulars i basats en la diversitat per a l’èxit educatiu o laboral. Es tracta d’acompanyar, orientar i formar els joves perquè descobreixin els que els hi agrada fer, construint un nou camí, assolint nous reptes. 

Més informació: https://www.viladecans.cat/ca/eno

Dones aturades que necessiten millorar competències digitals

El programa Ada és un programa adreçat a dones de més de 30 anys que es troben en situació d'atur i volen millorar les seves competències digitals i adquirir noves habilitats. Totes aquelles dones que compleixin amb aquests requisits poden posar-se en contacte amb Can Calderon i començar a formar-se, ja que es tracta d'un procés de selecció continuo perquè es puguin anar incorporant progressivament al llarg del projecte. A través d'una entrevista inicial, per conèixer les competències digitals, s'acorda un pla de treball individualitzat, amb el suport i acompanyament personalitzat de l'equip tècnic del servei. En la primera edició, en 2020, van participar 25 dones aturades que van realitzar 44 cursos i amb una mitjana de 69 hores de formació per alumne.

Més informacióhttps://www.viladecans.cat/ca/25donesprojecteada

El Campus Login TIC és una plataforma d’ensenyament digital dirigida específicament a promoure l’aprenentatge de les TIC i altres formacions rellevants per a l’assoliment de noves competències en treballadors i empreses en el marc de la transformació digital de l’entorn laboral. Es tracta d’una oferta de cursos en matèries com ofimàtica, creació web, eficiència energètica o anglès, en un entorn completament en línia on prima un interès per pal·liar les mancances que un ensenyament digital pot tenir respecte a l’ensenyament presencial tradicional, promovent la facilitat d’accés als materials i la comunicació entre professorat i alumnes. Tot i ser un servei que ja estava planejat anteriorment a la COVID-19, l’arribada de la pandèmia i les corresponents limitacions a l’ensenyament presencial van fer que s’accelerés la implantació d’aquest servei, que va arrencar a l’estiu de 2020.

Més informacióhttps://www.viladecans.cat/ca/mesura9_prl

Fuente: Ajuntament de Viladecans