caenes

Noticias del Baix

Image
Image
Image
Image
Educació desestima la integració de l'Acadèmia Cultura ...

Educació desestima la integració de l'Acadèmia Cultura ...

Educació proposa crear un nou centre públic als mòduls que l’escola Ernest Lluch deixarà lliures aquest estiu i ampliar

l’oferta d’ESO de l’Institut Eugeni d’Ors, a la mateixa zona educativa on es troba l’Acadèmia Cultura

Tal i com es va comprometre ara fa un any, el Departament d’Educació ha estudiat totes les opcions viables per a integrar a la xarxa pública el centre concertat Acadèmia Cultura de l’Hospitalet de Llobregat. Un cop fet a fons aquesta anàlisi, es constata que no es compleixen els requisits previstos al Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat.

Concretament, no es compleixen les condicions necessàries pel que fa a la idoneïtat de les instal·lacions tal com determinen els informes tècnics, en no ser viable la seva continuïtat en el seu emplaçament actual. A dia d’avui, el centre educatiu està instal·lat en tres immobles: un edifici de pisos ocupat íntegrament, un segon edifici de pisos ocupant només una planta que comunica amb l’edifici del costat i un edifici en planta baixa just davant dels dos anteriors.

A Catalunya, a dia d’avui hi ha altres 18 centres educatius en una situació similar a la de l’Acadèmia Cultura. Es tracta de centres privats concertats que sol·liciten ser integrats a la xarxa pública però no compleixen les condicions pel que fa a l’edifici.

Per tal de poder ser integrats a la xarxa pública del Departament d'Educació, tal i com s’estableix al decret llei que ho regula, s’han de complir una sèrie de criteris: que ho sol·liciti la titularitat del centre; que hi hagi necessitats d’escolarització al municipi; que l’edifici i les instal·lacions compleixin els requisits; i que el personal compleixi els requeriments del Servei d’Educació.

Davant la dificultat per trobar solars on poder construir nous centres a l’Hospitalet de Llobregat –el Departament d’Educació no té cap solar cedit per l’Ajuntament que sigui hàbil per a construir-hi un centre educatiu– la proposta del Departament d’Educació és crear un nou centre públic als mòduls que l’escola Ernest Lluch deixarà lliures aquest estiu i ampliar l’oferta d’ESO de l’Institut Eugeni d’Ors. Tots aquests centres es troben a la mateixa zona educativa de la ciutat (veure mapa adjunt). La ubicació de l’Acadèmia Cultura als mòduls de l’Ernest Lluch no és possible atès que no es pot fer una inversió pública en un edifici que ha de fer una oferta privada. Aquesta operació, que proposa l’Ajuntament de l’Hospitalet, suposaria una vulneració del Decret Llei.

El Departament d’Educació vol recordar que el Decret Llei 10/2019 es va impulsar per poder ampliar l’oferta pública en zones on hi havia demanda d’escolarització i on fos molt complicat fer noves construccions en breus períodes de temps. Si no es reuneixen les condicions, les integracions no es poden dur a terme.

El Departament d’Educació finalment recorda que la vinculació de la plantilla docent del centre és amb la titularitat del centre, però que l’accés a la funció pública docent està oberta a tots ells.

Fuente: Govern de Catalunya