Gavà amplia i millora el servei de recollida selectiva de roba

Gavà amplia i millora el servei de recollida selectiva de roba

  • • La gestió del servei va a càrrec de la Fundació Humana després de  l’acord signat amb l’Ajuntament per a instal·lar els punts de  recollida a la via pública 
  • • La gestió sostenible del tèxtil recuperat afavoreix la protecció del  medi ambient i la sostenibilitat 
  • • Els recursos generats amb aquesta gestió es destinen a programes  de cooperació internacional al desenvolupament i de suport a  Catalunya 

L’Ajuntament de Gavà i Humana Fundación Pueblo para Pueblo han signat un acord  per a la gestió del servei de recollida selectiva del residu tèxtil a la ciutat. En total s’han  instal·lat 33 contenidors a la via pública on dipositar-hi la roba, el calçat, els  complements i el tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen i als quals se’ls hi dóna una segona  vida mitjançant la reutilització o el reciclatge.  

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia ha afirmat que “és molt important comptar amb  aquest servei de recollida del residu tèxtil i afavorir així el reciclatge i incrementar  les taxes. Aquesta roba que rep la posa a diferents botigues per tal de fer un és de  segona mà i amb aquests diners que en treuen de la venda fan col·laboració i  cooperació amb gent necessitada.” 

Badia ha fet una crida a la ciutadania “ara el que cal és fer un ús correcte d’aquests  contenidors i evitar accions incíviques als voltants dels contenidors” Badia ha afegit  que “properament, amb l’arribada del fred vindrà un canvi d’armari i serà el  moment de poder donar una segona vida a aquesta roba, poder-la recuperar i  reciclar. Un procés que forma part de l’economia circular, tan important per a  Gavà”.  

Els residus tèxtils s’han convertit en un problema global: el consum de roba ha crescut  de forma accelerada i la seva vida útil cada vegada és més curta. Es calcula que al  voltant del 40% de la roba que tenim als armaris no es fa servir durant tot l’any. Malauradament, la recollida selectiva a Catalunya representa el 10,6% del total de  residus tèxtils provinents del consum a les llars; la resta acaba a la fracció resta, per tant  en un abocador o en una incineradora.

Àgata Soler-roig, responsable de l'àrea de Recollida d'Humana a Catalunya, valora  l’inici del servei: “Estem molt contents que Gavà s'uneixi a la cada vegada més  extensa xarxa de reutilització del tèxtil usat. Quan augmenten els registres de  recollida selectiva també ho fan les possibilitats de reutilitzar aquestes peces o bé  de recuperar-ne les matèries primeres. El residu tèxtil es converteix en un recurs  amb una segona vida amb què contribuïm a la sostenibilitat del planeta”.  

Destinació de la roba usada 

La principal destinació de la roba dipositada en els contenidors d'Humana és la planta  de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i una petita  part es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades  és: 

  • • El 54% es destina a la reutilització: el 14% mitjançant les botigues de moda  sostenible d’Humana i el 40% s'exporta, principalment a l’Àfrica per a  comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i  generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament. 
  • • El 37,5% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a  empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o  draps per a la indústria d'automoció). 
  • • L’1,5% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de  gestors autoritzats corresponents. 
  • • El 7% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s'envia a un  centre de tractament de residus per a disposició final.  

Beneficis ambientals i socials 

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a l’estalvi de recursos, la protecció  del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Redueixen els residus en els  dipòsits controlats i a les plantes incineradores i, per tant, l’emissió de gasos d’efecte  d’hivernacle. La Comissió Europea calcula que per cada kg de roba que es reutilitza i no  és conduit a un centre de tractament per a incineració, s’hi evita l’emissió de 3,169 kg  de CO2. 

Quanta roba usada es recupera a Catalunya: no arriba a l’11% L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) calcula que es generen anualment 166.000  tones de residu tèxtil a Catalunya; cada ciutadà llença aproximadament 20 quilos de  roba, de mitjana. 

Malauradament, els gestors autoritzats només en recuperen una petita part: segons dades  del 2020, la recollida selectiva representa el 10,6% del total de residus tèxtils provinents  del consum a les llars (2,3 kg per habitant i any). La resta acaba a la fracció de residus  no reciclables. 

Tanmateix, la recollida selectiva de roba té un gran potencial per a garantir-ne una  segona vida: el 50% se’n pot reutilitzar i més del 35%, reciclar. Per això és important  que es dipositi en un contenidor de roba; resulta obvi, però gairebé el 90% del residu  tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat.

Fuente:Ajuntament de Gavà