Controls de transport escolar per garantir sortides segures

Controls de transport escolar per sortides segures

L'Ajuntament de Sant Joan Despí duu a terme un servei de control de transport escolar que està a disposició de les escoles i instituts de la ciutat perquè les sortides en autocar siguin segures. El servei, que realitza la Policia Local, comprova que tant el vehicle com la persona conductora estiguin en condicions òptimes per garantir la seguretat de l'alumnat i del professorat.
 
Des d'aquest curs 2021-2022, el servei de control de transport escolar s'ofereix de forma permanent als centres educatius, mitjançant el treball conjunt de les unitats d'educació viària i de trànsit de la Policia Local. Quan un centre educatiu sol·licita el servei, agents de la Policia Local revisen l'autocar abans de la sortida. El control inclou la revisió de la documentació i de l'estat tant de l'autocar com del conductor, a qui se li fa una prova d'alcoholèmia.       
 
L'objectiu és certificar les condicions òptimes tant del conductor com del vehicle, garantint la seguretat dels menors i de les persones que els acompanyen. D'aquesta forma, es minimitzen els riscos en la seguretat viària i s'incideix en la seguretat d'un col·lectiu especialment vulnerable com és la comunitat escolar.
 
La Policia Local de Sant Joan Despí contribueix a la seguretat viària d'infants i adolescents amb altres actuacions preventives, com el programa d'activitats educatives que realitza a tots els cicles educatius. Xerrades i tallers on s'ensenya a l'alumnat a tenir conductes segures en la mobilitat, treballant aspectes com els sistemes de retenció infantil, les normes que cal complir caminant pel carrer, anant en bicicleta o en patinet, els graus de risc de diferents espais o els efectes de l'alcohol i les drogues.
 
El programa de formació de la Policia Local a les escoles es completa amb temàtiques relacionades amb la millora de la convivència i de les relacions interpersonals, on es parla de bullying i ciberbullying, de l'ús de les xarxes socials o de les responsabilitats civils i penals dels menors. 
 
Durant el curs 2020-2021, el programa d'activitats educatives de la Policia Local va arribar a 2.040 alumnes en 103 sessions de diferent tipologia.
 
Fuente: Ajuntament de Sant Joan Despí