Més pressupost i prestacions per al servei d'ajut a domicili (SAD) a Sant Joan Despí

Més pressupost i prestacions per al servei d'ajut a domicili (SAD) a Sant Joan Despí

Compromès amb les persones que requereixen atenció domiciliària i amb l'objectiu d'oferir una atenció de qualitat, l'Ajuntament de Sant Joan Despí ha augmentat un 24% el pressupost que destina al servei d'ajut a domicili (SAD) que aquest any 2024

arriba a 1,1 milions d'euros.

Un increment que persegueix "millorar l'autonomia de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o dependència al seu entorn domiciliari", segons l'alcaldessa de Sant Joan Despí, Belén García.

D'altra banda, el canvi de contracta ha millorat aspectes com l'ampliació del servei de suport psicològic a les persones beneficiàries –296 el 2023– en 80 hores (en el contracte anterior era de 60) a més de la disponibilitat d'ajudes tècniques com grues, llits articulats, cadires de bany i dutxa i altres que milloren l'atenció que reben les persones usuàries al seu domicili.

Cobrament de prestacions

D'altra banda, la modificació del decret estatal que regula les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, incorpora entre altres novetats, que les persones valorades com a Grau I podran cobrar la prestació econòmica de cuidadora o cuidador d'un familiar encara que no visqui al mateix domicili. La prestació econòmica puja a un màxim de 180 euros.

Finalment, i amb l'objectiu de garantir el benestar de les persones beneficiàries, es preveu un augment d'hores del servei tot prioritzant les persones més vulnerables.