Transparència i la qualitat informativa del web municipal

Transparència i la qualitat informativa del web municipal

El Segell Infoparticipa acaba de reconèixer a l'Ajuntament de Viladecans la total qualitat i transparència en la

informació de la seva gestió de manera proactiva a través d'Internet. La Corporació local ha obtingut, per segon any consecutiu, el 100 % de puntuació en l'avaluació que anualment realitza la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) als webs de les administracions locals catalanes.

L'anàlisi valora 52 indicadors en relació amb els representants polítics i els òrgans de govern, els recursos econòmics, la participació ciutadana i la comunicació institucional.

Només 43 ajuntaments d'entre els 948 municipis de Catalunya compleixen tots els indicadors sol·licitats. Deu d´aquests ens locals són del Baix Llobregat. En total, 144 consistoris rebran el Segell Infoparticipa 2021 en superar el 75 % d'indicadors. L'acte de lliurament serà el 9 de maig a Bellaterra.

L'Ajuntament de Viladecans se sotmet a l'escrutini del Segell Infoparticipa des que aquest es va crear l'any 2014 i en les darreres quatre edicions sempre ha complert almenys el 98 % de criteris requerits.

Atenció a les peticions ciutadanes

Dos estudis recents més realitzats mitjançant la tècnica de fer-se passar per ciutadans també destaquen la bona gestió de l'Ajuntament en reacció a les peticions ciutadanes per conèixer dades de la gestió municipal. Es tracta d'un dret emparat per llei des del 2014 a través de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP).

Aquestes peticions es realitzen a través del Portal de Transparència municipal, on ja hi ha publicats més de 120 indicadors en un únic web per facilitar-ne el coneixement. La intenció de l'Ajuntament és assolir ben aviat els 150 indicadors. Si es requereix alguna dada pública que no es troba al Portal, qualsevol persona més gran de setze anys pot sol·licitar-ho a través d'una SAIP sense que es requereixi al·ludir a cap motivació o interès legítim. Entre el 2020 i el 2021, l'Ajuntament va rebre 199 sol·licituds i un 81 % es van respondre dins dels terminis establerts, mentre que només un 1 % va quedar pendent de resolució.

Per una banda, un estudi de la plataforma de fact-cheking Verificat, amb finançament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​ha situat Viladecans entre els municipis de la metròpolis on millor s'atenen aquestes peticions, després d'analitzar tot el procés: des de l'accés i la presentació fins a la resolució.

Bona nota del Síndic de Greuges de Catalunya

Per altra banda, també ha avaluat aquest procés el darrer informe anual del Síndic de Greuges de Catalunya en aquest àmbit, publicat fa unes quantes setmanes, que atorga a Viladecans la millor nota entre les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants. A més, la situa per sobre de la mitjana de les administracions públiques catalanes i de la comarca en tots els aspectes analitzats.

De fet, l'Ajuntament compleix amb el 100 % de criteris quant a accessibilitat, resolució, claredat i garantia, mentre que arriba al 75 % en relació amb el format de la informació oferta. Així mateix, obté la millor valoració quant a aspectes addicionals com ara l'agilitat o la difusió d'aquest mecanisme de bon govern.

Fuente: Ajuntament de Viladecans