Canvis en el Govern Municipal de Viladecans

Canvis en el Govern Municipal de Viladecans

L’alcalde Carles Ruiz, mitjançant un decret d’Alcaldia, ha reassignat funcions en les tinències d'alcaldia i les regidories

per distribuir les competències que tenia la primera tinenta d’alcalde, Elena Alarcón, qui va morir el passat 16 de març després de lluitar contra el càncer.

Joana Sánchez Morillo passa a assumir definitivament les competències d’Alcaldia, de Serveis Generals i d’Empreses i Innovació. Per la seva banda, la regidora del Districte Rosa Cañisà Abancó es nomenada tinenta d’alcalde, sumant a les seves competències de Patrimoni les de Compra Pública, d’Innovació Social i Participació i d’Ocupació i Formació. Així mateix, María Àvila, regidora de Serveis Socials i de Solidaritat, Agermanaments i Cooperació, assumeix també la responsabilitat de gestió de la Sindicatura de Greuges.

Pel que fa a la Comissió Informativa de Presidència i a la Comissió Especial de Comptes, la presidència recau en Joana Sánchez i la vicepresidència en Rosa Cañisà.

També hi ha novetats pel que fa a les tinències d'alcaldia. Anselmo Sánchez passa de ser 5è a primer tinent d’alcalde i Rosa Cañisà entra com a 8a tinent d’alcalde. Així, els tinents i tinentes d'alcalde actuals són, per ordre, Anselmo Sánchez (primer tinent d’alcalde), Gisela Navarro, Richard Calle, Encarna García, Jordi Mazón, Joana Sánchez, Carmen Gimeno i Rosa Cañisà (vuitena tinenta d’alcalde).

Fuente: Ajuntament de Viladecans