El projecte Vilawatt continuarà endavant després d´haver rebut l’aprovació d’Europa continuarà endavant després d´haver rebut l’aprovació d’Europa

El projecte Vilawatt endavant després d´haver rebut l’aprovació d’Europa

Viladecans ha demostrat que un ajuntament d’una ciutat mitjana, amb la col·laboració d’entitats i ciutadania, pot iniciar un model de transició energètica exemplar 

Un webinar (o seminari web) sobre cogovernança i participació ciutadana en els processos de transició energètica va servir, el 30 d’octubre, per acomiadar l’apadrinament europeu del projecte Vilawatt, que es desenvolupa a Viladecans des del 2017.

La reunió telemática, amb 140 assistents, va servir per fer balanç de tres anys (2017-2020) d’aplicació intensiva del projecte de transició energètica Vilawatt, impulsat gràcies als fons de la iniciativa Accions Urbanes Innovadores (UIA), dins dels fons europeus FEDER. El Vilawatt ha impulsat la gestió energètica local –a través de la creació d’una companyia de subministrament d’energia-, la rehabilitació d'edificis, la creació de comunitats d'aprenentatge en cultura energètica, i una nova moneda local vinculada a la transició energètica. El projecte ha rebut tots els informes favorables de la Unió Europea, essent escollit com a finalista del premis RegioStars 2020, que distingueixen els millors projectes finançats per la UE.

En el webinar va participar la funcionària europea representant directa de les UIA en el projecte, Nélida Hancco, qui va centrar la seva intervenció en fer balanç de les Accions Urbanes Innovadores enllestides, les que estan en marxa i les condicions de les properes que sortiran a evaluació. “Podeu estar orgullosos de que Viladecans hagi estat un dels primers projectes en implementar-se”, va afirmar.

Quatre tècnics municipals van presentar els aspectes fonamentals pels quals el projecte ha estat innovador i exemplar per a la resta de ciutats europees. Alicia Valle, gerent municipal i project manager de Vilawatt, va explicar la fórmula del partenariat publicoprivat-ciutadà utilitzada. Emili Galisteo, gerent de Vimed i responsable de la rehabilitació energètica dels edificis demorenovats, va informar de com es va fer la rehabilitació energètica de tres edificis pilot. Laura Pardo, tècnica de Projectes Europeus i Comunicació, a càrrec de l'estratègia participativa del projecte, va explicar com es va involucrar la ciutadania en el procés. I Ramon Viader, cap de Serveis Generals i responsable de l'aplicació de la moneda Vilawatt, va informar de quin és el paper de la moneda Vilawatt com a eina per impulsar la transició energètica i dinamitzar el comerç local.

El futur de Vilawatt, ara sense el aixopluc econòmic d’Europa, està garantit per l’empeny municipal i l’existència d’una estructura jurídica ferma i potent. Un consorci amb presència pública, privada i ciutadana regeix els destins de la companyia d’energia Vilawatt que, hores d’ara, ja supera els 500 associats, des que comencés a funcionar al juliol del 2019.

En aquesta línia, el tinent d’alcalde de Transició Ecològica, Jordi Mazón, va parlar de l’important paper que desenvoluparà el Vilawatt a partir d’ara. Com a principals reptes va assenyalar la importància de la moneda Vilawatt com a eina per a la transformació social i ecològica, la generació de comunitats energètiques per a reduir el preu de l’energia i la seva producció per a l’autoconsum de la ciutat. Mazón també va destacar la missió que té i tindrà el Consorci Vilawatt, d’assessorar l’Ajuntament i la ciutadania per a accelerar la transició energètica i lluitar contra el canvi climàtic.

Un projecte europeu nascut al 2016

El Vilawatt va néixer davant el compromís que l’equip de govern de Viladecans té en la lluita contra el canvi climàtic. L'any 2016 es va veure en l’afany de trobar una forma d’assegurar una gestió energètica més eficient, bolcada amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic i amb capacitat per combatre la pobresa energètica. D’aquesta preocupació va sorgir el Vilawatt, un projecte d’operador energètic integral amb una estructura conjunta integrada per ciutadania, empreses i l’Ajuntament, a més d’una segona institució pública: l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

El novembre del 2016, la iniciativa de la Unió Europea dedicada al finançament de projectes innovadors proposats per ciutats de més de 50.000 habitants i que aporten respostes a reptes globals amb solucions mai testades abans, la UIA Initiative, el va seleccionar d’un total de 378 propostes com una de les divuit propostes a finançar –en l’àmbit de la transició energètica es van seleccionar també els projectes de París (França) i Göteborg (Suècia). Gràcies a aquesta selecció, el projecte Vilawatt ha estat finançat amb 4,2 milions d'euros, que sumats als 1,1 aportats per l'Ajuntament de Viladecans, han permès el seu desenvolupament.

Un consorci publicoprivat-ciutadà

El Vilawatt s’organitza mitjançant un consorci publicoprivat-ciutadà que està constituït per l’Ajuntament de Viladecans, l’AMB, l’Associació Ciutadana per a la Transició Energètica i l’Associació d’Empresaris per la Transició Energètica Vilawatt. La forma jurídica del Consorci Públic permet que en un òrgan de direcció participin dues o més administracions públiques i associacions de particulars. Actualment, al consistori li correspon el 65 % del total de drets i obligacions del Consorci, a l’AMB un 15 %, i a cadascuna de les associacions empresarial i ciutadana, un 10 %.

Energia elèctrica 100 % renovable

La transició ecològica de Viladecans necessita una companyia que pensi en verd. Per això, la companyia Vilawatt comercialitza energia elèctrica 100 % renovableés a dir, que només prové de recursos nets i inesgotables perquè són capaços de regenerar-se de manera natural (com l'energia hidràulica, l'energia solar o l'energia eòlica), i verda, perquè el mètode d'obtenció no provoca l'emissió de cap substància que incideixi negativament en el medi ambient. En definitiva, la combinació perfecta per combatre el canvi climàtic.

Tot això es fa a través de la compra agregada d'energia a Aura Energia, empresa que certifica que proporciona energia verda i renovable i que va guanyar la subhasta pública (i oberta a totes les empreses d'aquestes característiques) que va realitzar l'Ajuntament. Aura Energia compta amb un doble certificat ISO de medi ambient:  un estàndard internacional 14001:2014, que garanteix que l’activitat es gestiona garantint un comportament adequat de respecte al medi ambient, i un estàndard de qualitat 9001:2008, que garanteix un conjunt de normes que representen un consens internacional de Bones Pràctiques de Gestió.

Vilawatt suma la demanda d’energia de tots els usuaris i usuàries i compra a l’engròs. Mitjançant la compra agregada, els usuaris es presenten com a únic client davant de l’empresa subministradora, de manera que es converteixen en un gran client que necessita molta energia i que pot negociar millors preus d’adquisició i millors serveis. Dins d’aquesta compra agregada també hi ha la compra del subministrament dels edificis municipals per part de l’Ajuntament.

Una moneda per afavorir l’economia circular

Els veïns que contracten la companyia Vilawatt tenen una recompensa directa per a la seva butxaca: la moneda. Quan donen d'alta el contracte de subministraments a la companyia Vilawatt també ho fan de la moneda local Vilawatt. L’estalvi que s’aconsegueix amb la compra agregada, respecte al consum registrat amb les companyies anteriors, es convertirà directament en moneda Vilawatt que l’usuari podrà gastar en el comerç local. De fet, ja es pot comprar en vilawatts en més de 70 establiments, des de bars i restaurants a gestories, empreses de reformes o centres d'idiomes, passant per farmàcies, fleques, perruque­ries, fruiteries, papereries... A més, l'Ajuntament concedirà subvencions a entitats o empreses que en part seran en moneda Vilawatt.

El Vilawatt tindrà seguretat jurídica i totes les garanties legals i financeres. És un sistema de pagaments digital de caràcter local i complementari que permet realitzar pagaments entre persones, entitats, comerços, empreses i administracions. És local perquè només pot fer-se servir a Viladecans. I és complementària perquè no pretén substituir l'euro, sinó circular de forma paral·lela. Té el mateix valor que l’euro i no el substitueix. És un sistema complementari que ajudarà els comerços adherits de Viladecans a fidelitzar clients i facturar més, tant en moneda local com en euros. És una moneda digital i els pagaments són transferències de diners des del compte d'un usuari al compte d'altre usuari. Es poden fer amb el telèfon mòbil, mitjançant l'app Vilawatt (disponible per a iOS i Android i descarregable en el web municipal).

Un instrument per a la rehabilitació energètica dels edificis

El Vilawatt ofereix altres serveis, com la rehabilitació energètica dels edificis, que ajuden a Viladecans en el seu camí cap a la transició ecològica. Millorar l'estat de l'edifici i també la seva eficiència energètica implica reduir la demanda energètica i aprofitar les energies renovables, contribueix a la reducció de les emissions d’efecte hivernacle, permet tenir més confort a casa amb menys consum, i millora les condicions d'aïllament, el confort tèrmic i acústic dels usuaris de l’edifici i augmenta la qualitat de vida dels seus ocupants. A més, permet reduir la despesa energètica. Durant l'inici del projecte Vilawatt s'han invertit 1,4 milions d’euros en la rehabilitació energètica integral (mesures de rehabilitació activa i passiva) de tres comunitats de veïns i veïnes.

​Un altre servei és el de l’assessorament a la ciutadania per a implementar mesures d'estalvi i models de vida més sostenibles. Des del Vilawatt s’impulsen diversos espais d'assessorament per ajudar els usuaris a estalviar energia i pensar en verd. D’aquesta manera, s’ofereix assessorament per conèixer les factures de la llum i gas, els conceptes que hi apareixen, i també s’expliquen les oportunitats de millora (potència contractada, ús horari, etc.).

Es realitzen també auditories energètiques dels habitatges. Com a dada, cal saber que els edificis antics necessiten cinc vegades més energia que els edificis de nova construcció. L'aplicació d'aïllament SATE, unes finestres noves o, fins i tot, unes cortines més gruixudes poden ajudar a tenir més confort amb menys consum. Vilawatt posa a la disposició de la ciutadania un servei d'auditories per detectar quines inversions es podrien fer per tenir un habitatge energèticament més eficient. 

La creació d’una comunitat Vilawatt

Han funcionat quatre “Espais Vilawatt” per a professionals, les escoles, els comerços i la gent. Són llocs de trobada i aprenentatge oberts a tothom, per on ha passat la ciutadania per conèixer conceptes bàsics de l'energia, i com gestionar-la millor. Funciona també el Bloc Vilawatt, amb consells i pautes d'anàlisi i una newsletter

A més, atès que per tenir una ciutat energèticament eficient són necessaris nous perfils experts en avaluació, execució i tendències en l'àmbit de la rehabilitació energètica, dins del Vilawatt es van crear diverses propostes formatives. Entre elles, un curs gratuït, de nivell 3 i 920 hores, ha proporcionat eines per avaluar l'eficiència energètica de les instal·lacions d'edificis, col·laborar en el procés de certificació energètica d'edificis, gestionar l'ús eficient de l'aigua en edificació i determinar la viabilitat de projectes d'instal·lacions solars tèrmiques.

Més informació: www.vilawatt.cat i  https://www.youtube.com/watch?v=QefprofxxT8