Pas endavant del tercer ambulatori de Gavà

Pas endavant del tercer ambulatori de Gavà

  • • Presentat l’avantprojecte del CAP-3, que es construirà al  barri de can Ribes • Incorporarà nous serveis a l’abast de tota la ciutadania,  com pediatria, rehabilitació ambulatòria, radiologia, salut  mental i salut sexual i reproductiva 
  • • L’alcaldessa reclama que Gavà compti amb un servei  d’urgències nocturnes 

La construcció del tercer Centre d’Atenció Primària –CAP3- de Gavà està més  a prop. El Servei Català de la Salut ha presentat a l’Ajuntament l’avantprojecte  de l’equipament sanitari que s’aixecarà al barri de can Ribes, al carrer 8 de  Març, en una parcel·la cedida pel municipi de 5.300 m2.  

Suposarà una inversió de més de 10 milions d’euros a càrrec de la Generalitat,  que ja té consignació pressupostària. Més de 8 milions es destinaran a la  construcció de l’edifici i la resta a l’equipació del nou ambulatori. 

L’alcaldessa Gemma Badia s’ha mostrat molt satisfeta d’aquest pas endavant:  “La presentació de l’avantprojecte significa que finalment tindrem aquest  tercer CAP, que és molt necessari i que donarà cabuda a serveis  imprescindibles per tota la ciutadania de Gavà, com radiologia o  rehabilitació”.  

Badia ha recordat que la construcció del nou ambulatori “és una reivindicació  històrica, que hem portat al Parlament, que hem defensat on ha calgut i que  es construirà en uns terrenys que l’Ajuntament va cedir fa anys. Hem  d’estat contents perquè sempre val més tard que mai”.

L’alcaldessa ha aprofitat per posar damunt la taula altres mancances que  actualment pateix la ciutadania de Gavà: “Hi ha una necessitat molt  demandada que són les urgències nocturnes. Cal que es faci el  plantejament que calgui per part de la Generalitat per tornar a tenir aquest  servei, que també implicaria tornar a comptar amb una farmàcia de guàrdia  a la ciutat”. 

Un equipament verd i sostenible 

El tercer CAP tindrà 3.790 metres quadrats i es distribuirà en planta  semisoterrani i planta baixa, ambdues amb accés directe des del carrer, i dues  plantes pis, paral·leles al carrer, cosa que permetrà una correcte integració  amb el turó del Calamot. El nucli d’accessos principals a l’edifici el configuraran  dos ascensors i unes escales que separen en dos espais un gran finestral  orientat a la ciutat. 

El tercer CAP incorporarà mesures d’estalvi i eficiència energètica. Es preveu  la instal·lació de plaques solars, i el màxim aprofitament de la llum natural,  gràcies a la creació de patis interiors i el revestiment de la façana principal amb  gelosies.  

L’avantprojecte també preveu la restitució del perfil del terreny amb terres  procedents de l’excavació, i mantenir la cota natural a la part superior del solar per integrar-lo plenament en l’entorn i minimitzar l’impacte en el paisatge. 

La vegetació també hi contribuirà. La planta baixa s’enjardinarà amb espècies  autòctones, així com la coberta. Queda garantida la permeabilitat amb el turó del  Calamot, i els accessos al mateix. 

Més i millors serveis 

La presentació de l’avantprojecte ve precedida de l’aprovació del Pla funcional  del tercer CAP, que determina la reordenació de la població assistencial de Gavà  en tres àrees bàsiques de salut. Això permetrà oferir una millor cobertura al  territori i donar resposta a necessitats futures.  

L’entrada en funcionament del CAP3 dotarà Gavà de nous serveis sanitaris,  com el de rehabilitació ambulatòria, que ara obliga els veïns i veïnes de Gavà  a traslladar-se a Castelldefels. A més, es disposarà d’un nou espai per a la  realització de diagnòstic per la imatge amb radiologia bàsica. 

D’altra banda, es reubicaran serveis ja existents per millorar la disponibilitat de  l’espai i funcionalitat dels mateixos: el Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA),  actualment ubicat al carrer Sarrià, es traslladarà al nou CAP. També s’hi unificarà  l’atenció de salut sexual i reproductiva i es concentrarà l’atenció pediàtrica.

Calendari 

Un cop elaborat l’avantprojecte, la propera tardor estarà enllestit el projecte  executiu. Un cop fets els corresponents tràmits de licitació i adjudicació de les  obres, es preveu que la construcció comenci la primavera de 2023. Els  treballs de construcció i equipació tindran una durada aproximada de dos anys,  de manera que el tercer CAP de Gavà entrarà en servei a la primavera de  2025.

Fuente: Ajuntament de Gavà