L’Hospital de Viladecans rep el Premis Professor Barea

L’Hospital de Viladecans Premis Professor Barea

L’Hospital de Viladecans obté un Accèssit en els premis Professor Barea de la Fundació Signo en la  modalitat de desenvolupament

per a la millora de l’atenció sanitària per la consulta d’infermeria a  l’atenció d’Urgències (GIDA) en un hospital comarcal.  

La directora del centre, la Dra. Montse Oliveras, i la directora d’infermeria, la Sra. Meritxell López,  van ser les encarregades de recollir el premi durant l’acte d’entrega, que va tenir lloc ahir 7  d’octubre en un acte solemne al Congrés dels Diputats de Madrid. Durant la presentació del  projecte, la Meritxell López va destacar la millora que ha suposat la implementació d’aquest model  de gestió per a l'adequada i eficient gestió assistencial, contribuint a la descongestió d'urgències i  l'optimització dels recursos del servei d’urgències, així com que per la posada en marxa d’aquest  projecte ha estat i és imprescindible la col·laboració, esforç i flexibilitat de tots els professionals de  l'hospital i especialment del Servei d'Urgències. 

Els Premis Professor Barea, que celebren enguany la 19a edició, es destinen a projectes innovadors  que suposin una millora substancial en la gestió sanitària i que estiguin relacionats amb la  transformació de processos tecnològics, l’avaluació de resultats, el desenvolupament professionals,  l’experiència del pacient i, com a novetat en aquesta última edició, en la gestió de la pandèmia  COVID-19. En aquesta edició s’han presentat un total de 53 treballs, sent finalistes 12 d'ells. 

La GIDA a l’Hospital de Viladecans 

La Gestió d’Infermeria en la Demanda Aguda (GIDA) consisteix en un model de gestió a través del  qual el personal d’infermeria gestiona, de manera integral, alguns motius de consulta a Urgències  de nivell 4 i 5. D’aquesta manera, el temps d’espera dels pacients es redueix significativament,  permetent que el professional mèdic pugui dedicar més temps a l'atenció de patologies més  complexes, en conseqüència, la qualitat en l’assistència sanitària augmenta. L’Hospital de  Viladecans és hospital pioner de l’Institut Català de la Salut en la posada en marxa d’aquest model.