Atenció a infants i joves en situació d'emergència

Atenció a infants i joves en situació d'emergència

  • A la sessió hi han assistit una quarantena de tècnics i tècniques de Protecció Civil de la Generalitat i de diversos ajuntaments de Catalunya
  • L’objectiu  de la jornada ha estat identificar les necessitats i les capacitats dels infants i els joves davant les situacions de desastre per tenir en compte el seu punt de vista en la planificació i gestió de les emergències

Protecció Civil de la Generalitat ha organitzat avui dimarts una sessió de formació especialitzada i destinada al seu personal tècnic sobre l’atenció a infants i joves en situacions d’emergència. A la jornada també hi ha pogut assistir personal tècnic de protecció civil de diversos ajuntaments.

L’objectiu  de la jornada ha estat identificar les necessitats i les capacitats dels infants i els joves davant de situacions de desastre. La sessió s’ha pogut fer gràcies a la col·laboració amb el projecte europeu CUIDAR, com a organisme especialitzat en potenciar la resiliència dels infants i els joves davant dels desastres, i ajudar els i les professionals perquè tinguin en compte el punt de vista dels infants i els joves en la planificació de les emergències i la reducció de riscos de desastres.

Una quarantena de persones, entre membres del personal tècnic de la Direcció General de Protecció Civil i personal tècnic de protecció civil d’ajuntaments (Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Lleida, Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Blanes, Osona, Mataró, Solsona, Vilablareix,  La Bisbal de l’Empordà, Vilanova del Vallès, Castelldefels i Olot) han participat a la jornada.

La sessió s’ha realitzat en format telemàtic i ha estat impartida per la doctora Maggie Mort, de la Universitat de Lancaster, coordinadora del projecte europeu CUIDAR ‘Cultures of Disaster Resilience Among Children and Young People’. El projecte, finançat per la comissió europea 2015-2018, ha servit per estudiar i desenvolupar estratègies d’impacte, de suport i de participació d’infants i joves en situació d’emergència.

A la jornada també hi han participat la doctora Míriam Arenas i el doctor Israel Rodríguez de la Universitat Oberta de Catalunya, per aprofundir en els aprenentatges i la seva experiència en la feina participativa realitzada amb infants i joves en situació d’emergència a Catalunya i Espanya. Ambdós van participar en el projecte CUIDAR i formen part del grup de recerca CARENET que estudia la vessant psicosocial de les emergències.

La cloenda de la formació ha anat a càrrec del subdirector de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado.

De les principals conclusions del treball amb infants i joves, els investigadors han destacat que caldria passar de tractar a aquest col·lectiu com a vulnerables/dependents per aliats al sistema de protecció civil, fomentant-ne la seva implicació i tenint en compte la seva diversitat, interessos i necessitats. També reclamen tenir molt en compte la gestió emocional de la por.

Quant a les estratègies per arribar a ells, els infants i joves demanen models més participatius i que permetin una millor connexió amb els seus coneixements i experiències; crear noves xarxes d’aliances amb professionals que treballin amb ells més enllà de les escoles, com els espais socioeducatius, l’educació en el lleure o espais esportius; a més d’arribar a ells a través d’altres canals com poden ser les xarxes socials.

La jornada d’avui ha estat la tercera d’un cicle de sessions de formació del personal de Protecció Civil de la Generalitat per l’adaptació de la resposta a les emergències a la diversitat de la societat. En aquest cicle de sessions s’estan identificant les necessitats de col·lectius vulnerables o amb requeriments específics com les persones amb discapacitats sensorials o mobilitat reduïda, persones amb malalties mentals o persones sense llar, així com els requeriments i reptes que implica la diversitat religiosa en la planificació i gestió de les emergències.

La primera de les formacions organitzades per la Direcció General de Protecció Civil va tenir lloc el mes de juliol amb una sessió impartida per l’ONCE per abordar les necessitats de les persones amb discapacitat. La segona formació va tenir lloc al setembre, amb la participació de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia, que va tractar sobre la diversitat religiosa a Catalunya i la seva gestió en situacions d’emergència.

L’objectiu és incorporar a la planificació i gestió de les emergències una visió i estratègia que tingui en compte i doni resposta a aquestes necessitats per tal que aquests col·lectius tinguin garantits els seus drets amb condicions d’igualtat.

Aquest cicle de sessions de formació en la diversitat de la societat es completarà els propers mesos amb tres noves sessions que abordaran les necessitats dels col·lectius següents: gent gran, persones sense llar i en risc d’exclusió social i persones amb malalties mentals.

Fuente: Govern de Catalunya