Nou servei per promoure el lleure saludable entre la gent jove

Nou servei per promoure el lleure saludable entre la gent jove

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha posat en marxa un servei d'intervenció a peu de carrer adreçat a adolescents i joves per tal de donar resposta a les seves necessitats i demandes i oferir-los alternatives saludables en àmbits com el lleure, la cultura, la salut, la formació o la participació. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol donar resposta a l'impacte negatiu que ha tingut la pandèmia en el desenvolupament vivencial de la població jove.
Un equip format per dos professionals en Educació Social recorre els espais més freqüentats per la gent jove, allà on es relacionen i interaccionen, per conèixer quines són les seves inquietuds. Mitjançant aquest servei, l'Ajuntament vol acostar l'atenció socioeducativa a adolescents i joves de la ciutat a partir d'esbrinar quines són les seves necessitats i interessos, dins d'una línia d'actuació de caire preventiva, d'assessorament, informativa i d'integració a l'entorn. 
El servei està destinat a persones joves d'entre 12 i 29 anys i té diferents nivells d'intervenció: individual, grupal i comunitària, per tal d'arribar als diversos col·lectius de persones joves. La intervenció s'aborda de forma global, tenint en compte totes les esferes que afecten a la vida i al desenvolupament d'adolescents i joves, tot creant vincles de confiança per tal que puguin plantejar dubtes, inquietuds i propostes.
L'objectiu és realitzar un treball socioeducatiu i preventiu per acompanyar la gent jove en el seu procés de transició a l'edat adulta, així com garantir una bona convivència a l’espai públic, preservar la cohesió social, promoure el civisme i oferir al jovent activitats de lleure, cultura, salut, formació, treball, participació i altres àmbits per tal de fomentar el seu desenvolupament integral.