SENTÈNCIA CONTRA EL PDU DELTA DEL LLOBREGAT

SENTÈNCIA CONTRA EL PDU DELTA DEL LLOBREGAT

La recent sentència del TSJC que declara nul de ple dret el PDU dels sectors d'activitat econòmica al Delta del Llobregat, aprovat per la Generalitat el 2015, és una nova mostra de les incoherències amb la que les administracions gestionen (o no gestionen) el territori metropolità.

L'estratègia tant del Departament de Territori com dels Ajuntaments de Gavà, Viladecans i Sant Boi ha quedat en evidència, doncs el PDU es va tramitar amb una visió desarrollista i expansiva desfasada, i no a una visió integral del territori metropolità, una visió que correspon competencialment a l'AMB des de la Llei de creació d'aquest ens, el 2010.

Les Agulles – Ecologistes en Acció del Baix Llobregat valora positivament la sentència perquè representa una oportunitat de fer les coses be, d'acord amb uns principis diferents, prioritzant la sostenibilitat del territori. Recordem que el 2014 ja es van formular al·legacions al projecte de PDU1, unes al·legacions que van ser ignorades pel departament de Territori i Sostenibilitat. Els arguments dels ecologistes prenen més força avui en dia, atesa la crisi ecològica i climàtica que vivim a escala mundial. En aquest context en què estan amenaçats no només els ecosistemes i la biodiversitat sinó la pròpia societat, la salut i la qualitat de vida, cal prendre decisions polítiques valentes que prioritzin la preservació dels serveis ecosistèmics i la biodiversitat, alhora que es mitiga al màxim possible el canvi climàtic. Justament el contrari del que feia el PDU DLL: destruir més de 200 ha agrícoles del Delta i una pineda litoral d'alt valor i afectar greument el darrer connector ecològic entre el Garraf i el Delta del Llobregat.

És per aquest motiu, que Ecologistes en Acció – Les Agulles reclama a les administracions en primer lloc que acatin la sentència i no la recorrin davant al Suprem. En segon lloc, que es faci una avaluació dels serveis ambientals que es veurien afectats pel PDU anul·lat, com ara el proveïment d'aliments, l'emmagatzematge de carboni, la regulació hídrica o els serveis d'oci i d'educació ambiental. I, en darrer terme, es reclama al govern metropolità que acceleri la tramitació del PDUM prioritzant un canvi dràstic en les prioritats metropolitanes, abandonant l'urbanisme expansiu i apostant per la qualitat de vida, la conservació dels ecosistemes i els sistemes agraris d'alt valor, com a contribució a la lluita contra la crisi ecològica.

Els ecologistes tornen a reclamar a l'AMB i al Govern de la Generalitat que adoptin una moratòria urbanística de 2 anys per a projectes en sòls urbanitzables o urbans no consolidats que signifiquin ocupació de nou territori, en la línia del que reclama la plataforma SOS Baix Llobregat (www.sosbaixllobregat.cat).