L’Associació Amics de l’Ateneu Santboià s’adhereix a la  Plataforma Defensa Béns Comuns Sant Boi

S’adhereix a la Plataforma Defensa Béns Comuns

La missió de l’Associació Amics de l’Ateneu Santboià és promoure la cultura popular i independent implicant a la ciutadania com agent actiu en la promoció d’aquesta per tal d’afavorir el teixit cultural, artístic i social tot defensant la recuperació de l’espai i el patrimoni històric de l’Ateneu Santboià.
L’associació assembleària “Amics de l’Ateneu” s’adhereix, com ja van fer abans una desena d’entitats locals (com les diferents Associacions Veïnals, Ecologistes en Acció, Depana entre d’altres), al manifest proposat per la Plataforma per tal de “defensar els béns comuns” i incorporar l’antic Ateneu dins del marc de l’acció comunitària per tal que continuï esdevenint un espai de trobada per a entitats i col·lectius socials i culturals de la ciutat. L’Ateneu Santboià es va construir en la meitat del segle XIX, durant la industrialització d’aquesta part del Baix Llobregat, però no va ser fins al maig de 2010 quan va passar a ser propietat municipal. La degradació de l’edifici, que va acollir una discoteca en els seus darrers dies, és constant per la nul·la inversió de l’Ajuntament de Sant Boi, tot i els acords sorgits de l’ampli procés de participació engegat pel propi consistori al maig del 2014. Aquests acords, a nivell arquitectònic, marcaven 11 intervencions a desenvolupar. De les 11 intervencions 10 eren referents a rehabilitació, construcció i adequació d'espais per evitar el procés accelerat de degradació de l'Ateneu, i 1 sola intervenció destinada a desconstruir l'antic teatre, intentant conservar els elements datats de l’any 1.900 i que conformen part del patrimoni de Sant Boi. A dia d'avui, l'Ajuntament només a executat aquest últim punt i no fent una desconstrucció, si no demolint el teatre fent malbé tot el patrimoni que hi havia a l’interior i del que gairebé l’Associació no ha pogut recuperar res. Aquest fet va marcar el tarannà de l'Ajuntament amb aquest bé col·lectiu de la nostra ciutat, destruir i no pas construir. 
 
La visió de l’Associació.
L’entitat, que es fonamenta en el voluntariat, vol esdevenir una referència pel que fa al seu model de gestió i dinamització cultural i social en l’àmbit local, així com per la seva integració en xarxes nacionals i internacionals relacionades amb la cultura independent. Vol desenvolupar la seva missió en coherència amb valors comunitaris, sostenibles, feministes, antifeixistes..., entenent que la independència de l’entitat passa per desenvolupar models d’autogestió i on l’assemblearisme ha de jugar un paper fonamental en els processos de pressa de decisions. La democràcia cultural esdevé quan els ciutadans són partícips de la producció de la cultura, esdevenint protagonistes de la mateixa.
 
La Defensa dels Béns Comuns.
Tot plegat posa de manifest la necessitat de promoure un model de ciutat que fomenti la participació comunitària i que sigui el suport d’un teixit cultural que es construeix amb els vincles entre les veïnes. Per
això, ambdues entitats trobem imprescindible que es defensin els béns i que es preservin aquells espais que han sigut aglutinants culturals en el passat, motiu pel qual han cristal·litzat en la memòria col·lectiva, i que, al seu torn, allotgen el potencial d’esdevenir un catalitzador cultural en el futur.
En defensa dels béns comuns,