Gavà intensifica les accions d’estalvi i control d’aigua i d’energia

Intensifica accions d’estalvi i control d’aigua i d’energia

L’Ajuntament se suma a la crida a fer un consum responsable d’aigua i adapta els usos a l’espai públic i en equipaments a la
declaració d’alerta de sequera de la Generalitat
 
• En marxa un pla d’estalvi energètic per racionalitzar el consum als edificis i equipaments municipals, adaptant-lo a l’ús real de
cada instal·lació sempre garantint la plena prestació dels serveis i atenció a la ciutadania 
 
Davant l’alerta per sequera a la conca Ter-Llobregat decretada per la Generalitat, l’Ajuntament de Gavà se suma a la crida a fer un consum responsable d’aigua per part de tothom, tot i que les restriccions per a la ciutadania a nivell particular se ircumscriuen als següents aspectes concrets:
 
Limitacions en el reg de jardins i zones verdes privades i de carrers i façanes:
• Ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).
• L’aigua utilitzada ha de ser la mínima indispensable, adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.
• Cal evitar el reg durant moments de pluja.
• En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3 /hectàrea/mes.
• El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana.
• Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.
·
Neteja de vehicles:
• Només es pot realitzar en establiments comercials i es recomana netejar vidres, llums i miralls amb esponja i galleda.
• Cal fer-la en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
• Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
• Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus.
• Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.
 
Piscines. L’ús d’aigua potable queda limitat a:
• Reompliment parcial amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
• El primer ompliment de piscines de nova construcció.
• En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.
 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa un protocol d’actuació per reduir el consum d’aigua. Es tracta de mesures que tenen l’objectiu de l’estalvi d’aigua potable en serveis i activitats, tot i que cal remarcar que bona part de les actuacions fa temps que es venen complint, de manera que la gestió del dia a dia de la ciutat ja ha permès anticipar-se a l’actual situació d’alerta hidrològica.
 
Són les següents:
 
Reg de l’espai públic
 El reg telegestionat disposa de sensors de pluja que s’aturen quan plou. Els sistemes manuals funcionen de manera programada.
 Es revisen i mantenen les instal·lacions de reg per controlar fuites i adequar els temporitzadors de reg a l’estació climàtica.
 Es rega amb aigua freàtica (procedent del subsòl) el sector de can Serra Balet.
 Es minimitzen els regs de les gespes a un únic dia de la setmana.
 Es prioritza el reg d’arbres plantats els últims dos-tres anys i jardineres urbanes amb plantes arbustives (la seva recuperació és més costosa que la gespa). El rec es fa amb camió cisterna i aigua freàtica.
 El consum mensual per al reg de jardins suposa entre 20 i 25 m3, molt per sota del llindar establert de 450 m3 per hectàrea.
Reg en jardins interiors d’equipaments esportius
 Tant en els talussos de gespa de can Torelló com de l’Estadi la Bòbila no se supera el límit permès. Amb tot, no es descarta tancar el reg, si bé a la Bòbila es mantindria coincidint amb el reg de la gespa.
 
Reg en camps de futbol
 La gespa de l’Estadi la Bòbila es rega només un cop per setmana.
 Al camp de futbol de Can Tintorer es disminueixen els temps de reg dels canons (de 2 a 1 minut els centrals)
 A la Zona Esportiva de Can Torelló, es disminueix el temps del reg dels canons tant dels camps de futbol com de beisbol-softbol.
 Es farà seguiment del consum hídric dels camps de gespa artificial per si cal ajustar més la despesa.
 
Neteja de carrers i mobiliari urbà
 Es manté l’activitat habitual de neteja de la via pública amb un consum diari de 6.000 litres diàries. El 66% prové freàtic.
 Per a la neteja de vehicles municipals s’adequa el dipòsit de PRESEC per emmagatzemar aigua del freàtic.
 
Fonts
 Es buiden i tanquen les fonts ornamentals de la plaça Catalunya i del parc de la Torre Lluch.
 A la Torre Lluch, la piscina del jardí es manté plena i es redueix al mínim el filtratge per garantir la qualitat de l’aigua. I la bassa del Museu és manté plena i amb filtratge per tal de garantir la vida aquàtica.
 La font ornamental de la plaça de l’Església manté la làmina d’aigua atès que prové del freàtic.
 Les fonts de boca es mantenen obertes amb normalitat. 
 
Piscines municipals
 No hi ha aportació d’aigua nova manual diàriament. La renovació d’aigua és automàtica i va en funció del volum de gent que utilitzi la piscina, és a dir, es limita a l’aigua que es perd pel clapoteig d’entrar i sortir gent de la piscina vasos.
 
Cal recordar que Gavà va ser la primera ciutat espanyola i la 30a del món Water Wise City, en subscriure els principis de la Internacional Water Association per un ús racional dels recursos hídrics. Aquí s’inscriu l’estratègia Gavà Circular i el seu vector aigua, concretament en l’ús d’aigües regenerades o subterrànies. Una de les accions d’aquest projecte és el punt de recàrrega
intel·ligent d’aigua subterrània per a reg i neteja de carrers, Recaigua, que permet estalviar fins a 3.000 metres cúbics d’aigua potable anualment.
Estalvi energètic
L’Ajuntament també ha posat en marxa un pla propi d’estalvi energètic que amplia les mesures dictaminades pel Govern espanyol per fomentar l’eficiència energètica, l’estalvi i la reducció de la dependència del gas natural en les administracions públiques i reduir la mobilitat.
 
L’Ajuntament ha decidit fer un pas més enllà i adoptar mesures per assolir una major eficiència i un major estalvi energètic. Les mesures estan adreçades a racionalitzar el consum als edificis i equipaments municipals, adaptant-lo a l’ús real de cada instal·lació sempre garantint la plena prestació dels serveis i de l’atenció a la ciutadania. Són les següents:
 
• Fruit de la resolució estatal, des del passat agost es limiten les temperatures de calefacció i refrigeració dels edificis municipals a 19o i 27o respectivament.
• Racionalització dels horaris d’encesa i apagada de climatització i enllumenat a edificis públic, parant especial atenció en aquells que presenten una major despesa econòmica. 
 
o Edifici Ajuntament: ajust dels horaris de funcionament:
Planta baixa: 8 a 21 h
Plantes 1 i 2: 8 a 19 h
Resta de plantes: 8 a 16 h
o Camps de futbol: encesa de l’enllumenat automatitzada segons llum solar.
o Pavellons: aprofitament al màxim de la llum natural. Encesa a càrrec de consergeria.
o Nova Piscina: encesa d’enllumenat mitjançant sensors automàtics garantint la il·luminació necessària per a l’activitat.
o Reducció del cabal dels polsadors de les dutxes a totes les instal·lacions esportives.
• Nivell òptim d’ocupació dels edificis per reduir els consums.
 
o Edifici Ajuntament: s’unifiquen els dies de teletreball (dilluns i divendres) per gestionar el tancament de plantes. Es deixen en
funcionament només les necessàries per al treball presencial, garantint en tot moment la correcta prestació de serveis i
d’atenció a la ciutadania. Es tanquen 6 plantes de l’edifici.
o Biblioteca Josep Soler Vidal: optimitzar la producció i distribució de la climatització als horaris de funcionament, garantint les
temperatures de confort.
o Aquest estiu ja es va realitzar una prova pilot a l’edifici de l’Ajuntament aprofitant la menor presencia de treballadors i
treballadores durant el mes d’agost. La prova va consistir en agrupar en 4 plantes de l’edifici a tot el personal que van
treballar durant aquest mes, cosa que va permetre tancar l’enllumenat i climatització de la resta de plantes. Aquesta
prova va suposar un estalvi aproximat del 15% d’energia.
 
• Impuls a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a edificis i infraestructures municipals. També s’impulsaran estudis i inversions per reduir la demanda energètica a les instal·lacions.
 
o Aviat s’iniciarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques a diversos equipaments, en primer lloc, a l’institut escola Gavà
Mar. En una segona fase s’instal·laran a la coberta de la Nova Piscina, i escoles Jaume March, Salvador Lluch i Marcel·lí
Moragas.
o Gavà també ha obtingut un Fons europeu que permetrà canviar tota la il·luminació dels camps de Can Torelló per llums led,
instal·lar plaques fotovoltaiques i substituir les calderes actuals de producció d’aigua calenta de gas per sistema d’aerotèrmia.
 
• Incorporació als expedients de contractació administrativa, que ho permetin, clàusules que estableixin com a criteri de valoració l’aplicació de mesures per estalviar energia o promoure la mobilitat sostenible.
 
• Optimització de l’enllumenat públic.
 
o Regulació dels horaris d’encesa i apagada en vials, monuments, parcs i jardins programat segons llum solar.
o Millora l’enllumenat nadalenc sense incrementar el consum energètic. El passat dissabte es van encendre 1.439 punts lluminosos repartits pel centre urbà, barris i vies principals de la ciutat. Una xifra superior a la de l’any passat, però que enguany compte amb el 97% de punts led.
A més, per contenir la despesa, es redueix l’horari d’encesa. Dos terços del motius s’encenen de 17.30 a 22.30 hores, concretament aquells que es poden controlar automàticament. La resta coincidirà amb l’horari de l’enllumenat públic.
o Aquestes mesures s’afegeixen a la renovació integral, aquest 2022 de l’enllumenat a la via pública, generant un estalvi d’un
60% del consum a més d’una major eficiència i qualitat. També s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a les cobertes del Centre de Serveis a l’Empresa i del magatzem de l’empresa municipal PRESEC, que se sumen a les de l’edifici de l’Ajuntament.