Pressupostos que creixen per assegurar les oportunitats en temps d’inflació

Creixen per assegurar les oportunitats en temps d’inflació

El Ple Municipal de Viladecans va aprovar els pressupostos municipals per al 2023,

amb els vots a favor dels grups de l'equip de govern (tretze regidors del PSC i una de Comuns) i els negatius d'ERC (5), Ciutadans (4) i Podem (2). L'Ajuntament pressuposta per al 2023 un total de 74.885.800 euros, els comptes més elevats de la seva història, que suposen un augment d'un 3,12 % respecte al 2022, gràcies sobretot a les aportacions de la resta d'administracions públiques, sobretot de l'Estat (18,72 milions d’euros, 1,5 milions d’euros més que al 2022). En termes consolidats, integrant les societats municipals i la Fundació Ciutat de Viladecans, la xifra puja a 97 milions d'euros.

L’any 2022 ha estat un any encara marcat per la sortida de la pandèmia sanitària i amb un inici positiu de recuperació econòmica, però el panorama econòmic negatiu internacional resultant, principalment per la guerra d’Ucraïna, ha provocat una situació altament inflacionària, amb un increment molt notable dels preus de tots els serveis i productes. És una inflació que ja se situa en el 6,8 %, amb increments molt importants dels principals productes bàsics, especialment l’energia. En aquest context, el pressupost que presenta l’Ajuntament de Viladecans per al 2023 intenta contribuir en la mesura de les seves possibilitats a la recuperació econòmica i al benestar de la ciutadania; amb un pressupost clarament expansiu, que vol assegurar les oportunitats dels ciutadans i ciutadanes de Viladecans, apostant per la transformació urbana, la innovació tecnològica, i amb un marcat accent en les polítiques socials.

Joana Sánchez, tinenta d'alcalde de Serveis Generals i d'Empreses i Innovació, va presentar els comptes del 2023 en el Ple Municipal com a uns pressupostos “que ofereixen seguretat i que són un compromís de l’equip de govern amb el benestar de la ciutadania, responent a la incertesa existent”. La regidora va destacar que, “malgrat la inflació, es congelaran els impostos i, malgrat l’increment de costos, es mantindran i milloraran els serveis de proximitat de l’Ajuntament”. Segons Sánchez, també es destinaran més recursos a la dinamització econòmica i la transformació digital de la ciutat i se seguirà realitzant un gran esforç en la transició energètica i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. “Tot això, amb una mirada progressista, de proximitat, sostenible, innovadora, feminista, inclusiva, digital, social i resilient”, va valorar.

L’augment del pressupost és possible fonamentalment per les transferències que procedeixen d’altres administracions pels projectes que l’Ajuntament presenta i desenvolupa, així com pel creixement econòmic de la ciutat. La solvència financera de l’Ajuntament de Viladecans permet presentar un pressupost expansiu que vol impulsar amb els recursos públics la recuperació econòmica promovent la reactivació, ajudant els col·lectius més vulnerables en aquesta situació i contribuint a la millora de la qualitat de vida amb l’augment dels recursos destinats a la majoria dels serveis que presta l’administració municipal.

Els ingressos corrents creixen en un 5,5 %, fet que genera un estalvi brut de 2,9 milions, que es poden destinar al retorn dels préstecs utilitzats per finançar les inversions i per a noves inversions necessàries a la ciutat. En aquest escenari, destaca l’increment previst per transferències d’altres administracions, principalment la Participació en Ingressos de l’Estat i les subvencions finalistes. De l’Estat, la previsió es rebre, en xifres rodones, 18,72 milions d’euros (1,5 milions d’euros més que al 2022) i de la Generalitat, 3,95 milions d’euros (850.000 euros més que l’any passat). De les administracions municipalistes, Viladecans rebrà més o menys el mateix que l’any passat: de l’AMB, tres milions, i de la Diputació, un milió. Cal dir que, de cada 100 euros que l’Ajuntament ingressa, 47 provenen d’impostos directes, 36 de transferències d’altres administracions i 9,7 de taxes i ingressos per prestacions de serveis.

Pel que fa a les despeses corrents, s’incrementen en un 6,6 %. Es tracta d’un augment fort que vol reforçar els serveis i fer front a la pujada de preus en la majoria dels contractes.La principal partida de despesa són els serveis públics bàsics; es destinen més de 20 milions d’euros a la recollida de residus, la neteja o el clavegueram, medi ambient, seguretat i mobilitat o habitatge. Més de 5 milions d’euros es destinen a la seguretat, amb especial esforç per potenciar la policia de proximitat. Un nou servei que s’està engegant és l’aplicació Viladecans Soluciona, en l’àmbit de la cura de l’espai públic.

En el benestar comunitari, serveis socials i promoció social es destinen més de 16 milions d’euros que permetran donar serveis socials i desenvolupar el nou Pla de Solitud, entre altres plans municipals d’atenció a les persones. Més de 7 milions d’euros es destinaran a la transformació de la mobilitat i la millora del transport públic i més d’11 milions d’euros aniran a l’educació, la cultura i l’esport, competències no directes però a les quals l’Ajuntament destina una gran atenció perquè són estratègiques. Més de 4 milions d’euros es dedicaran al foment de l’ocupació i el desenvolupament del comerç, el turisme i les petites i mitjanes empreses, i altres 4 milions aniran a la protecció del medi ambient i la sensibilització envers l’entorn natural i la nostra biodiversitat.

Transformació de la rambla Modolell

Les principals inversions del 2023 seran la transformació de la rambla Modolell (1,34 milions d’euros), per pacificar-la i fer-la més viva per a la dinamització del comerç, la restauració i la vida social, i la pista coberta poliesportiva del pati de l’Escola El Garrofer (2,59 milions d’euros). També s’invertirà en la millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals, el manteniment i asfaltat de carrersi el manteniment de jardineria i plantació d’arbres. Hi ha inversions importants, com la rehabilitació de la biblioteca municipal a Can Xic o el museu de Ca n’Amat, que van iniciar-se al 2022 i que acabaran al 2023.

Congelació d’impostos

 El Govern Municipal ha congelat de manera generalitzada les taxes i impostos per al 2023. Les ordenances fiscals també regulen que l'Ajuntament facilitarà les condicions per ajornar pagaments de tributs: serà possible sol·licitar-ho amb una simple declaració responsable per als deutes de fins a 6.000 euros (el triple que fins ara) i només s'exigiran garanties quan la quantia sigui més gran de 30.000 euros (quan ara es demana a partir dels 18.000 euros). La regulació d'impostos per al nou any també dona suport a la transició energètica. Així, s'estén a tota mena d'immobles i instal·lacions comunitàries el benefici per posar plaques fotovoltaiques de què disposaven els habitatges: una bonificació del 50 % de l'Impost de Béns Immobles (IBI) durant tres anys. I s'amplia aquest mateix benefici a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. A més, les empreses podran veure reduït l'IAE un 10 % per aquest mateix motiu.