caenes

Noticias del Baix

Image
Image
Image
Image
Ajuts per les explotacions agrícoles rebre assessorament

Ajuts per les explotacions agrícoles

Les actuacions d’assessorament tècnic en matèria de fertilització subvencionables s'han d'haver efectuat i pagat en el

període comprès entre l’1 d’octubre de 2020 i el 30 d’octubre de 2021

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha convocat els ajuts de mínimis al sector agrícola per a l’assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització corresponents a 2021, per un import de 300.000 euros.

Amb aquests ajuts, que ja és el segon any que es convoquen, es fomenta la implicació de les explotacions agrícoles a planificar la fertilització de les seves parcel·les establint estratègies que permetin fer les aportacions de nutrients d’una manera més eficient.

En aquesta ocasió, i amb l’objectiu que aquest assessorament pugui arribar al màxim nombre de beneficiaris i poder incrementar el nombre de tècnics especialitzats que el realitzin, s’ha reduït a 20 el mínim de persones agricultores que els professionals, les empreses o entitats hauran d’haver assessorat. Així mateix, també es redueix la durada mínima del contracte signat entre l’entitat i la persona tècnica.

Per a poder optar a l’ajut, les actuacions subvencionables s’han d’haver realitzat entre l’1 d’octubre de 2020 i el 30 d’octubre de 2021. La sol·licitud i justificació s’han de presentar telemàticament entre l’1 d’octubre i el 30 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.

Més informació https://web.gencat.cat/ca/tramits