16 persones en atur mitjançant el segon pla  d’ocupació municipal de 2023

16 persones en atur mitjançant el segon pla d’ocupació municipal de 2023

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha incorporat a treballar a 16 persones que estaven en situació d’atur i que faran  tasques

en diferents departaments municipals al llarg dels propers mesos. Les incorporacions s’han fet en el marc  del segon pla d’ocupació municipal d’aquest any 2023. Aquest nou pla està subvencionat per l’Àrea Metropolitana  de Barcelona (AMB), a través del Programa integral de barris i del Pla Metropolità de suport a les polítiques so 

cials municipals. 

En total, l’Ajuntament ha contractat 16 persones de diferents perfils professionals que han accedit a contractes  d’entre 9 mesos i 12. De les persones contractades, 12 formaran part de l’equip d’agents de convivència que vetlla  per la tranquil·litat i el civisme durant els vespres, nits i matinades.  

Els agents de convivència realitzen tasques de control dels espais públics, d’informació sobre la normativa de ci visme i convivèncida, de control de sorolls i de supervisió de les activitats a la via pública. La seva tasca reforça la  sensació de seguretat i la confiança.  

Mitjançant aquest pla d’ocupació també s’han incorporat a l’Ajuntament tres persones que faran tasques d’auxiliars  d’ecoinformació. Tasques com conscienciar la ciutadania sobre la importància del reciclatge de residus, orientar  sobre bones pràctiques ambientals, incidir en la reducció de residus i informar sobre la recollida selectiva. Final ment, també s’ha contractat una persona que treballarà com a conserge en un equipament municipal. 

Amb aquestes contractacions, en el que va d’any l’Ajuntament de Sant Joan Despí ja ha incorporat 31 persones  en atur. La previsió és que durant tot el 2023 es facin 120 contractacions a través de diferents plans i programes  d’ocupació. 

Els plans d’ocupació municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí estan adreçats a persones en atur i tenen com a  finalitat dinamitzar el mercat de treball i millorar les competències professionals de les persones que hi participen.  

Aquests plans prioritzen els col·lectius que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral o que estan en situació  de vulnerabilitat social i econòmica. Entre altres, les persones més grans de 55 anys, joves menors de 35 anys,  dones, persones que no cobren cap tipus de prestació i persones aturades de llarga durada.