Comunicat sobre l'alerta per casos de verola del mico

Comunicat sobre l'alerta per casos de verola del mico

A data d’avui, s’han notificat a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC), un total de 298 casos

sospitosos o probables de verola del mico, dels quals fins el moment 150 han estat confirmats per laboratori. En aquest moment, hi ha 92 casos més en investigació (47 probables i 45 sospitosos).
La majoria dels casos confirmats són homes amb edats compreses entre els 22 i els 52 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 15 de juny de 2022

Gairebé tots els casos han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Les lesions s’han localitzat en la majoria dels casos en les àrees genital, perioral i/o perianal i, en la major part dels casos també s’han presentat en altres localitzacions. Aquestes lesions poden produir cicatrius permanents i complicacions que, en algunes ocasions, també poden requerir hospitalització.

El mecanisme de transmissió probable més freqüent és el contacte estret, moltes vegades amb relacions sexuals, en el context d'esdeveniments festius.

Les persones que són un cas confirmat o en estudi és molt important que evitin el contacte amb altres persones o animals. Així mateix no han de compartir objectes com roba de llit, tovalloles o estris de menjar. En el cas que ser un contacte d’una persona que ha donat positiu en verola del mico, s'ha d’estar atent als possibles símptomes com limfadenopaties i exantema (lesions cutànies), febre o astènia, i en el cas de que apareguin contactar ràpidament amb el sistema sanitari.

El proper dimarts dia 28 de juny està programat un nou webinar d'actualització per als professional sanitaris.

Fuente: Govern de Catalunya